Rekrutacja

Jeśli pragniesz poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć nowe kwalifikacje w 12 miesięcy, studia podyplomowe będą dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

ZASADY PRZYJĘCIA:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ w następujących miejscach:

 • w Tychach, ul. Sienkiewicza 1 - Instytut Studiów Podyplomowych PDN w Tychach

 • w Bielsku-Białej, ul. Józefa Lompy 10 - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

 • w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

 • w Katowicach, ul. Witosa 23 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

 • w Zawierciu, ul. Leśna 10 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zawierciu


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełnione podanie (wysyłane podczas zapisów przez stronę) lub do pobrania w sekretariacie,

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu),

 • 2 zdjęcia legitymacyjne,

 • kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu),

 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹

 • podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach (pobrana przy zapisie na studia on-line poniżej) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów,

 • zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł).

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną, listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zapisania się na dowolną specjalność studiów podyplomowych bez wychodzenia z domu, wypełniając podanie elektronicznie i wysyłając do nas wiadomość.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

Wpisowe w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto:
Numer: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Sienkiewicza 1
43-100 Tychy

Sekretariat czynny:

poniedziałek-piątek: 8:00 – 16:00
sobota: 8:00 – 13:00
tel. 32-787-57-47 lub 517-137-727

Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018 trwa do 23 października 2017.


Podstawa prawna: decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr SW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Zapisz się teraz!