Rekrutacja

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

Kolejność zgłoszeń

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub do pobrania w sekretariacie.
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
  • Dowód wpłaty wpisowego w 200 zł¹ 
  • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 6,20 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 31 marca 2017

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zapisania się na dowolną specjalność studiów podyplomowych bez wychodzenia z domu wypełniając kwestionariusz elektronicznie.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

Wpisowe prosimy wpłacać na konto:
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UL. SIENKIEWICZA 1 43-100 TYCHY ŚLĄSKIE
Numer konta w Banku BZWBK: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000

43-100 Tychy
ul. Sienkiewicza 1

Sekretariat czynny:

pon-pt: 8:00 – 16:00
sob 8:00 – 13:00 

tel. 32-787-57-47 lub 517-137-727


Rekrutacja na semestr letni 2016/2017 trwa do 31 marca 2017 r.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Zapisz się teraz!