002 AO - Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( lęk, depresja )

Cel szkolenia:

§ wypracowanie umiejętności współpracy z dziećmi, cierpiącymi na często spotykane zaburzenia rozwoju.

Opis szkolenia:

§ podczas szkolenia będzie przedstawiona charakterystyka zaburzeń takich jak: Zespół Downa, Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu, autyzm.

Harmonogram szkolenia:

1. Powitanie uczestników.

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć i przedstawienie planu szkolenia

3. Wykład teoretyczny - wyjaśnienie czym są zaburzenia rozwojowe, charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych, czym są orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie form i metod pracy.

4. Napisanie przykładowego dostosowania i scenariusza zajęć wyrównawczych z dzieckiem, mającym jedno z wymienionych zaburzeń rozwojowych.

5. Zakończenie.

Do kogo?

§ studentów pedagogiki,

§ studentów przygotowania pedagogicznegom

§ nauczycieli szkolnictwa podstawowego i średniego

§ wykładowców szkół publicznych/prywatnych

PROWADZĄCY:

Edyta Polaczek

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach była referentem 2016-2018 referent na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758
  • informację potwierdzającą termin szkolenia uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy