002 AO - Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( lęk, depresja )

Cel szkolenia:

§ wypracowanie umiejętności współpracy z dziećmi, cierpiącymi na często spotykane zaburzenia rozwoju.

Opis szkolenia:

§ podczas szkolenia będzie przedstawiona charakterystyka zaburzeń takich jak: Zespół Downa, Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu, autyzm.

Harmonogram szkolenia:

1. Powitanie uczestników.

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć i przedstawienie planu szkolenia

3. Wykład teoretyczny - wyjaśnienie czym są zaburzenia rozwojowe, charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych, czym są orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie form i metod pracy.

4. Napisanie przykładowego dostosowania i scenariusza zajęć wyrównawczych z dzieckiem, mającym jedno z wymienionych zaburzeń rozwojowych.

5. Zakończenie.

Do kogo?

§ studentów pedagogiki,

§ studentów przygotowania pedagogicznegom

§ nauczycieli szkolnictwa podstawowego i średniego

§ wykładowców szkół publicznych/prywatnych

PROWADZĄCY:

Edyta Polaczek

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach 2016-2018 była referentem konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat,
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.