32/2021 Wiosna "Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( lęk, depresja )"

Opis szkolenia:

 • podczas szkolenia będzie przedstawiona charakterystyka zaburzeń takich jak: Zespół Downa, Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu, autyzm.

Cel szkolenia:

 • wypracowanie umiejętności współpracy z dziećmi, cierpiącymi na często spotykane zaburzenia rozwoju.

Harmonogram szkolenia:

 • Powitanie uczestników.
 • Wprowadzenie do tematyki zajęć i przedstawienie planu szkolenia
 • Wykład teoretyczny - wyjaśnienie czym są zaburzenia rozwojowe, charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych, czym są orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie form i metod pracy.
 • Napisanie przykładowego dostosowania i scenariusza zajęć wyrównawczych z dzieckiem, mającym jedno z wymienionych zaburzeń rozwojowych.
 • Zakończenie.

Do kogo?

 • studentów pedagogiki,
 • studentów przygotowania pedagogicznegom
 • nauczycieli szkolnictwa podstawowego i średniego
 • wykładowców szkół publicznych/prywatnych

PROWADZĄCY:

Edyta Polaczek

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach 2016-2018 była referentem konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.