24/2021 Wiosna "Utrzymywanie dyscypliny w sali lekcyjnej"

Jak wyegzekować od ucznia zaangażowanie w wykonywaną pracę i przestrzeganie zasad, panujących w czasie zajęć?

Szkolenie ma na celu zaznajomienie studentów kierunków pedagogicznych, pedagogiki nauczycielskiej i kadry pedagogicznej ze sposobami kreowania i utrzymywania ładu i dyscypliny w klasie z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy z uczniem.

Celem jest poszerzenie zasobu wiedzy teoretycznej oraz wypracowanie umiejętności organizowania przestrzeni szkolnej i relacji z uczniami w taki sposób, aby umożliwiały zachowanie dyscypliny z czasie lekcji.

*powitanie uczestników

* wprowadzenie w tematykę zajęć i przedstawienie planu szkolenia

* przedstawienie koncepcji organizowania przestrzeni w klasie i jej wpływu na relacje między uczniami a nauczycielem/wychowawcą

* wykład teoretyczny na temat podstaw budowania dyscypliny w klasie oraz metod karania ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami (czyli w jaki sposób egzekwować przestrzeganie zasad)

* zakończenie

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach była referentem 2016-2018 referent na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.