30/2021 Wiosna "Utrzymanie pozytywnych relacji z uczniami -Wychowawca klasy vs. Nauczyciel"

Cel szkolenia:

  • szkolenie ma na celu wypracowanie u jego uczestników umiejętności skutecznego komunikowania się z uczniami oraz tworzenia i utrzymywania pozytywnych relacji, opartych na szacunku i zaufaniu.

Opis szkolenia:

  • poszerzenie zasobu wiedzy teoretycznej na temat skutecznego komunikowania się i tworzenia więzi z uczniami.


Harmonogram szkolenia:

1. Powitanie uczestników.

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć i przedstawienie planu szkolenia.

3. Przedstawienie teorii komunikacji.

4. Wykład teoretyczny na temat podstaw budowania relacji pomiędzy wychowawcą/nauczycielem a uczniem.

5. Zakończenie.

Do kogo?

§ studentów pedagogiki,

§ studentów przygotowania pedagogicznego,

§ nauczycieli szkolnictwa podstawowego i średniego

§ wykładowców szkół publicznych/prywatnych


PROWADZĄCY: Edyta Polaczek

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach była referentem 2016-2018 referent na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.