Marketing dla początkujących

CELE SZKOLENIA

zrozumienie roli marketingu w firmie w zależności od sektora i branży zdobycie umiejętności wykorzystania segmentacji i profilowania klientów do praktycznego planowania działań marketingowych, wyboru strategii marketingowych,pozyskiwanie umiejętności w zakresie komunikacji marketingowej.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Zadania współczesnego marketingu

2 Otoczenie marketingowe i zachowania klientów

3 Plany marketingowe w praktyce

4 Plan marketingowy jako element biznes planu - zarys

5 Taktyka działań marketingowych i marketing -mix

6 Kontrola efektów działań marketingowych

7 Nowe media w marketingu i ich wykorzystanie.

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA NEGOCJACJE

* gry i symulacje

* filmy szkoleniowe

* praca w grupach,case study

* praca indywidualna związana z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika

* mini wykłady (Prezentacja Power-Point)

* udzielanie informacjo zwrotnych

GRUPA DOCELOWA

- osoby rozpoczynające pracę w działach marketingu

- osoby bez wykształcenia marketingowego

- osoby , które chcą pogłębić swoją wiedzę o marketingu

- osoby chcące pogłębić usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę marketingową.

PROWADZĄCA

prof.dr hab.Izabela Barbara Sztangret

czas trwania 2 dni

16 x 45 minut