33/2021 Wiosna "e-nauczanie w czasach pandemii. Platformy edukacyjne Wordpress.com, MS Teams, Zoom jako narzędzia komunikacji."

Cel szkolenia:

 • podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania.

Opis szkolenia:

 • wyjaśnienie terminu nauczanie zdalne
 • wyjaśnienie potrzeby prowadzenia nauczania zdalnego
 • najnowsze trendy w e-nauce
 • pomocne narzędzia (prezentacja, pomoc techniczna)

Harmonogram szkolenia:


 • Powitanie uczestników.
 • Wprowadzenie w tematykę zajęć i przedstawienie planu szkolenia.
 • Teoria zdalnego nauczania.
 • Wykład na temat najnowszych trendów w nauczaniu na odległość.
 • Część praktyczna - omówienie przydatnych narzędzi, krótki instruktaż korzystania z platform Wordpress.com, MS Teams, Zoom.
 • Zakończenie


Dla kogo?

 • studentów pedagogiki,
 • studentów przygotowania pedagogicznego
 • nauczycieli szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego,
 • wykładowców szkół publicznych/prywatnych

Czas szkolenia 2 h

PROWADZĄCY:

Edyta Polaczek

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach była referentem 2016-2018 referent na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.