27/2021 Wiosna "Depresja, lęk i zaburzenia nastroju. Jak pracować z uczniem, który jest ich ofiarą?"

Cel szkolenia:

Szkolenie teoretyczne, którego celem jest wypracowanie umiejętności współpracy z uczniem z zaburzeniami na tle emocjonalnym, które wpływają na jego relacje z otoczeniem.

Poszerzenie zasobu wiedzy teoretycznej na temat zaburzeń emocjonalnych na które cierpi młodzież w wieku szkolnym i sposobów współpracy z uczniem dotkniętymi depresją, lękami czy zaburzeniami nastroju.

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach 2016-2018 była referentem na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.