Czego oczekuje rynek pracy? Kompetencje jutra! REKRUTACJA

CEL SZKOLENIA

W procesie rekrutacji podstawowym obiektem zainteresowania pracodawców są kompetencje twarde kandydata. To umiejętność wyuczone, jak znajomość języków obcych,wiedza specjalistyczna z danej dziedziny, biegłość w obsłudze komputera lub znajomość zasad programowania. Na znaczeniu zyskały również kompetencje miękkie, związane z cechami psychofizycznymi, zdolnościami interpersonalnymi oraz inteligencją emocjonalną.

Dlatego celem szkolenia jest:

  • przekazanie wiedzy z zakresu autopromocji,zdolności komunikacji z rekrutem oraz umiejętności pracy w zespole, komunikowania z innymi ludźmi ,zdolności organizacji pracy,a także aplikacji i negocjacji;

zajęcia przygotowują do wykorzystania określonych technik i sposobów pozytywnego nastawienia, kreatywności i innowacyjności, ekspozycji i autoprezentacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Jakie są oczekiwania rynku pracy?

2. Czego oczekuje współczesny pracodawca?

3. Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

4. Rozmowa kwalifikacyjna.Warunki i sposoby skutecznej komunikacji

5. Dokumenty aplikacyjne

6. Jak poradzić sobie ze stresem?

7.Jak unikać i rozwiązywać konflikty,interpersonalne i grupowe?

8.Sposoby i narzędzia planowania kariery zawodowej

9. Jak szybko zdobyć doświadczenie zawodowe w nowym obszarze?

10.Metody inwentyczne (heurystyczne) a kreatywność

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • gry i symulacje
  • filmy szkolenia
  • praca w grupach,case study
  • praca indywidualna związana z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika
  • mini-wykłady(prezentacje Power-Point)
  • udzielanie informacji zwrotnych

GRUPA DOCELOWA

Zajęcia skierowane są do osób,które przygotowują się do konferencji z wymagającym rynkiem, pracy, które pragną w jak najlepszy i profesjonalny sposób, w rozmowie z pracodawcą, zaprezentować siebie i swoje kompetencje.

Trening jest przeznaczony dla osób rekrutacyjnych się po raz pierwszy oraz tych osób, które stanęły przed koniecznością zmiany pracy.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

prof.dr.hab.Izabela,Barbara Sztangret

Cena Szkolenia 1 dniowego 250 zł od osoby

min 10 osób