036 AO - Cyberprzemoc i cyberzagrożenia - jak się przed nimi chronić?

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń, które czyhają na nas w cyberprzestrzeni oraz sposobów zabezpieczania swojego sprzętu, siebie i bliskich przed atakami na sprzęt komputerowy, smatfony, konta (w tym konta bankowe), przed cyberbullingiem, stalkingiem, i mową nienawiści. Celem szkolenia jest poszerzenie zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach była referentem 2016-2018 referent na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodowa-niepelnosprawnych-poprzez-wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-ict-w-polsce.html

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego:
    • 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758
  • informację potwierdzającą termin szkolenia uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 511-769-172