003 AO - CMS. Platforma do zdalnego nauczania prowadzenia bloga tematycznego Wordpress.com

Cel szkolenia:

wypracowanie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziem do nauki zdalnej/prowadzenia własnego bloga/stworzenia własnej strony www na platformie Wordpress.com.


Opis szkolenia:

zaznajomienie uczestników z zakresem sprawnego korzystania z platformy Wordpress.com

Harmonogram szkolenia:


1. Powitanie uczestników.

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć i przedstawienie planu szkolenia.

3. Omówienie tego, czym jest Wordpress.com i jakie możliwość oferuje osobom zainteresowanym posiadaniem własnej, darmowej strony. bez znajomości programowania oraz zdolności graficznych.

4. Warsztaty z obsługi platformy.

5. Zakończenie

Do kogo?

§ studentów pedagogiki,

§ studentów przygotowania pedagogicznego

§ nauczycieli szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego,

§ wykładowców szkół publicznych/prywatnych

§ wszystkich pozostałych zainteresowanych posiadaniem własnej, darmowej platformy/strony www.

Ilość uczestników:

3-15 osób.

PROWADZĄCY:

Edyta Polaczek

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach 2016-2018 była referentem na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat,
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.