Biznes plan dla przedsiębiorczych

CELE SZKOLENIA

- NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNYCH W PROCESIE TWORZENIA BIZNESPLANÓW,

- PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU KONSTRUOWANIA ELEMENTÓW BIZNES PLANU

- PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA BIZNES PLANÓW


PROGRAM SZKOLENIA

1 Biznesplan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem,rodzaje,funkcje,cechy

2 Miejsce biznesplanu w etapach otwierania działalności gospodarczej-przyczyny pisania biznes planu

3 Jak napisać biznesplan-cechy i zasady sporządzania "dobrego" biznes planu

4 Struktura "Dobrego" biznes planu

5 Metody analizy strategicznej na potrzeby konstrukcji biznes planu

6 Warsztaty- biznes plan w praktyce

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców,a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych,pragnących nauczyć się prawidłowego pisania biznes planu. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych,którym zależy na odbyciu treściwego,profesjonalnego szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej na temat biznes planu.

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA NEGOCJACJE:

- praca w grupach,case study

- praca indywidualna, warsztaty

- mini - wykłady (prezentacja Power Point)

- udzielanie informacji zwrotnych

CZAS SZKOLENIA

2 dni 16 x 45 minut

min 10 osób

Prowadząca zajęcia

prof.dr hab. Izabela Barbara Sztangret