6/2021 Wiosna RODO " Szkolenie ogólne z ochrony danych osobowych dla pracowników oświaty"

Agenda:

 • Cel i istota ochrony danych osobowych.
 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych.
 • Podmioty i podstawowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Obowiązek informacyjny. Realizacja praw osób, których dane dotyczą.
 • Podejście oparte na ryzyku w ochronie danych osobowych.
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa i naruszenia ochrony danych.
 • Najczęstsze błędy i problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych (m. in. udostępnianie a powierzanie danych; przesyłanie danych pocztą elektroniczną; przekazywanie informacji drogą telefoniczną; rozmowy na tematy służbowe; pozostawianie danych bez zabezpieczenia; zamykanie pomieszczeń i miejsc; minimalizacja danych; zamieszczanie informacji na stronach internetowych; usuwanie danych; udostępnianie loginów i haseł; podejrzane maile, stosowanie monitoringu wizyjnego).
 • Przykładowe narzędzia realizacji obowiązków w zakresie ODO.

Czas trwania: 3,5 h

Prowadzący: dr Piotr Swoboda

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: bezpieczeństwo państwa. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Dalarna w Szwecji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz wykładowca na studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • opłata 450 zł obejmuje obie części kursu
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.