41/2021 Wiosna " Sensoruch- psychostymulacja dziecka w wieku 0-7 roku życia z uwzględnieniem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Cele i treści szkolenia:

 • Przegląd metod pracy z dzieckiem w wieku 0-7 roku życia
 • Zabawki oraz pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka – propozycje gotowych pomocy dydaktycznych oraz własnoręcznie stworzonych
 • Zabawki edukacyjne vs przedmioty codziennego użytku
 • Zabawy relacyjne z dzieckiem
 • Kolorowe i dynamiczne wypełniacze – media
 • Zabawy ruchowe, jako priorytetowe w rozwoju psychomotorycznym dziecka
 • Czytanie, śpiewanie
 • Czas na nudę…
 • Twórcza, samodzielna aktywność dziecka
 • Przebodźcowanie
 • Materiał zdjęciowy/ filmowy/ prezentacje
 • Pomoce dydaktyczne

Dla kogo? nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć: on-line (wykład, wideo rozmowa, chat)

Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.