35/2021 Wiosna "Pakiet biurowy Office 365 w pracy dydaktycznej nauczyciela"

Opis szkolenia:

  • Zajęcia przygotowują słuchaczy do pracy w formie on-line z wybranymi aplikacjami pakietu Office 365, takimi jak: Word, Excel, Power Point, Forms, Outlook, OneDrive, OneNote.
  • Dzięki warsztatom słuchacz pozna wybrane aplikacje online dostępne w systemie biurowym Office 365 oraz samodzielnie utworzy i dokona edycji online dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego, przygotuje prezentację i ankietę.

Dla kogo?

  • Warsztaty adresowane są do nauczycieli wszystkich specjalności chcących poznać i wykorzystywać system biurowy Office 365 w swojej pracy zawodowej.

Godziny: 17:30- 19:30 webinar

Istnieje możliwość organizacji warsztatów stacjonarnych, wówczas czas trwania warsztatów to 4 godziny dydaktyczne. Cena za warsztaty stacjonarne ustalana jest indywidualnie.

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.