049 AO Oczywista nieoczywistość, czyli rozwijanie twórczego myślenia u uczniów klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych