046 AO Metoda ruchu rozwijającego wg V. Sherborne (poziom 2)

Cel szkolenia:

Utrwalenie wiedzy z poziomu 1. Analiza ruchu i filozofia ruchu wg Labana. Sesje praktyczne i planowanie zajęć. Analiza materiałów własnych.

Opis szkolenia:

Certyfikowane szkolenie dające i poszerzające uprawnienia do pracy

metodą. Składa się z sesji praktycznych i teoretycznych. Uczestnicy

utrwalają wiedzę, założenia i filozofię metody, poszerzają wiedzę z zakresu analizy ruchu R.Labana. W teorii i praktyce uczą się samodzielnie i świadomie używać Ruchu jako narzędzia do budowania relacji na poziomie ciała, przestrzeni i osób w tej przestrzeni.

Ramowy harmonogram szkolenia:

Struktura zajęć - sesja praktyczna. Prezentacje uczestników. Planowanie zajęć z uwzględnieniem analizy ruchu. Analiza materiału filmowego (Anglia, Belgia…). Efektywność w pracy SDM. Prowadzenie zajęć w obszarach ruchu. Motywacja do pracy - warsztat. Planowanie zajęć dla poszczególnych uczestników.

Prowadzący: Dariusz Okrzesik

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat,
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.