4/2021 Wiosna RODO "Szkolenie ogólne z ochrony danych osobowych dla pracowników oświaty""

Agenda szkolenia:

  • Pojęcia incydentu bezpieczeństwa i naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Przykłady incydentów bezpieczeństwa w organizacji.
  • Organizacja procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa i naruszeniami ochrony danych w organizacji
  • Procedura reakcji na wystąpienie incydentu bezpieczeństwa informacji i naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Ocena wagi naruszenia.
  • Prezentacja zalecanej metody.
  • Zawiadamianie organu nadzorczego oraz podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Czas trwania: 2 h 30 min

Prowadzący: dr Piotr Swoboda

dr Piotr Swoboda – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: bezpieczeństwo państwa. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Dalarna w Szwecji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz wykładowca na studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autor monografii naukowej „Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989 – 2007)” oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach lub artykułów w czasopismach naukowych. Organizator i uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Od 2019 roku redaktor serii monografii naukowych pod tytułem „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy”. Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz członek Zarządu European Association for Security (Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie): 2020-2021. Aktywny inspektor ochrony danych osobowych oraz szkoleniowiec.

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.