027 AO Odkrywanie talentów u dzieci

Prowadzący: Grzegorz Rzeszutek