026 AO Dla osób niewidomych i słabowidzących: zajęcia z czynności dnia codziennego obsługa komputera, sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, udźwiękowionych telefonów komórkowych

Prowadzący: Grzegorz Rzeszutek