025 AO Dla osób niewidomych i słabowidzących: zajęcia z czynności dnia codziennego

Prowadzący: Grzegorz Rzeszutek