024 AO Dla osób niewidomych i słabowidzących: zajęcia z orientacji przestrzennej

Prowadzący: Grzegorz Rzeszutek