29/2021 Wiosna "Proaktywne budowanie etycznego środowiska pracy: praktyczny wymiar etyki behawioralnej"


Celem szkolenia jest pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi oraz postaw, które umożliwiają aktywnie zarządzanie czynnikami istotnymi dla etycznej struktury zespołów pracowniczych. Aby osiągnąć ten cel, uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w świat pojęć oraz koncepcji kluczowych dla efektywnego zmierzenia się z wyzwaniami etycznymi, które pojawiają się w każdego rodzaju środowiskach pracy. Ponadto szczególna uwaga zostanie poświęcona zrozumieniu społecznych i psychologicznych uwarunkowań etycznego wymiaru ludzkich zachowań.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Różnice między etyką behawioralną a tradycyjną etyką filozoficzną:

· waga postępowania moralnego dla efektywnego działania organizacji,

· koncepcje ograniczonej etyczności i ograniczonej racjonalności,

· szturchnięcie laureata Nagrody Nobla - architektura wyboru Richarda Thalera,

· narracyjne ujęcie ludzkiej moralności.

2. Uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych:

· presja czasu – o dalekowzrocznym planiście i krótkowzrocznym wykonawcy w każdym z nas

· sanityzacja języka – o złowrogich eufemizmach

· konformizm – moralność stadna

· transparentność – jak się zachowujemy, kiedy nikt nie patrzy.

3. Uwarunkowania psychologiczne decyzji moralnych:

· księgowanie występków i dobroduszności, czyli o mechanizmie moralnego ekwilibrium,

· koncepcja inkrementalizmu - zjawisko moralnego gotowania żaby,

· awersja do strat i kadrowanie – nobliści o decyzyjności ludzi

· moralne osłupienie Jonathana Haida,

· nadmiernie pozytywny obraz siebie – konfabuluję, aby było mi dobrze ze sobą

4. Praktyczne zastosowania wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną?

· omówienie czynników kształtujących uczciwość

· rekomendacje

Adresaci: kadra zarządzająca, menedżerowie, pracownicy działu HR, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska pracy

Szkolenie prowadzi dr Kinga Kowalczyk-Purol – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Posiada wielokierunkowe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, seminariów, prezentacji oraz warsztatów. Swoje kompetencje rozwija pracując jako nauczyciel akademicki oraz nauczyciel pracujący na różnych poziomach systemu oświaty. Autorka publikacji naukowych z zakresu memetyki – dyscypliny analizującej ewolucyjne uwarunkowania przekazywania idei, koncepcji oraz wzorców zachowań. Główne zainteresowania: psychologia decyzji, behawioralna etyka w biznesie, zastosowania ewolucjonizmu w dziedzinach niebiologicznych.

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.