9/2021 Wiosna "Wiedzieć, zrozumieć, pomóc…- zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić? – u osób o prawidłowym rozwoju oraz osób ze spektrum autyzmu/ specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi intelektualnie"

Cele i treści szkolenia:

 • Zachowania trudne – co to takiego?
 • Przykłady trudnych zachowań
 • Kilka ważnych przyczyn zachowań trudnych
 • Zachowanie ma znaczenie
 • Podejście pozytywne do zachowań – kara, konsekwencja
 • Plan wsparcia – strategie proaktywne
 • Minimalizowanie wystąpienia zachowań trudnych
 • Strategie reaktywne w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w wymiarze praktycznym – biorąc pod uwagę najnowsze podejścia w tym obszarze (podejście behawioralne, podejście proaktywne, teoria 3 trójkątów, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, AMK, TUS)

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć: on-line (wykład, wideo rozmowa, chat)

Czas trwania: 4 h zegarowe

Prowadzący:

mgr Magdalena Morchat - psycholog, terapeuta, certyfikowany coach, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta zachowania, terapeuta umiejętności społecznych, terapeuta ręki, terapeuta SI (I stopień), terapeuta Alternatywnych Metod Komunikacji, instruktor masażu Shantala oraz Shantala Body Touch, praktyk metody Kids’ Skills, nauczyciel dyplomowany, wykładowca, szkoleniowiec, organizator i prelegent konferencji naukowych.

Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.