020 Wiedzieć, zrozumieć, pomóc…- zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić? – u osób o prawidłowym rozwoju oraz osób ze spektrum autyzmu/ specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi intelektualnie

Prowadzący: Magdalena Morchat