14/2021 Wiosna "Uczeń o specjalnych potrzebach (nie tylko edukacyjnych)- z empatią - czy to możliwe?"

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, manualne, koordynacji, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa).

Opis szkolenia:

Omówione zostaną przykłady zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej i manualnej, zaburzeń koncentracji uwagi, omówiony zostanie także problem nadpobudliwości psychoruchowej. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach rozwijających zaburzone sfery i poznają sposoby stymulowania rozwoju dziecka. Uczestnicy poznają znaczenie i wpływ własnej interpretacji zachowań dziecka na podejmowanie określonych działań wobec niego a po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik będzie także wyposażony w wiedzę i narzędzia pozwalające zadbać o wysoki poziom własnego komfortu psycho – emocjonalnego i będzie znał jego znaczenie dla nawiązywania żywej relacji z uczniem i z samym sobą. Szkolenie o charakterze wykładowo - ćwiczeniowym.

Do kogo?

Warsztat adresowany jest dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, którzy w życiu prywatnym i zawodowym spotykają się z dziećmi o spejclanych potrzebach edukacyjnych a których dzieci / uczniowie borykają się z problemami zaburzonego funkcjonowania poszczególnych sfer (niekoniecznie z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Zajęcia odbywają się wieczorami w tygodniu.


Czas trwania 4 h

PROWADZĄCY:

dr Agnieszka Padewska

Sylwetka trenera:

Pani Agnieszka Padewska - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła również studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu skłonności do zachowań dewiacyjnych młodzieży niewidomej oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z perspektywy poczucia sensu własnego istnienia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami; prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu funkcjonowania układu nerwowego człowieka i jego możliwości integracyjnych i rozwojowych. Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, rodzicielstwa bliskości, wrażliwości, uważności a także życia w zgodzie z naturą. Ukończyła wiele szkoleń trenerów polskich i zagranicznych. Z zamiłowaniem (choć nie bez trudu) łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym. Prywatnie mama trójki dzieci zakochana w Tatrach, uprawie ogródka i we własnej rodzinie (do której zalicza także psa Kokoskę i kota Daktyla).

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.