011 AO- Uważność na siebie w czasie pracy z dzieckiem cz. 1.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie samoświadomości i podniesienie poziomu komfortu psychoemocjonalnego oraz nabycie najnowszej wiedzy z dziedziny neurobiologii i neurofizjologii obrazującej funkcjonowanie naszego układu nerwowego w relacjach z innymi i z samym sobą.

Opis szkolenia:

Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach umożliwiających im między innymi „przeżycie” i „przepracowanie” najbardziej problematycznych zachowań / sytuacji, oraz przyjrzenia się im z innej perspektywy. Podczas części praktycznej uczestnicy będą ćwiczyli techniki radzenia sobie ze stresem jak również poznają teoretyczne podstawy ich skuteczności. Warsztat o charakterze głównie ćwiczeniowym, z możliwością przepracowania doświadczeń uczestników.

Harmonogram szkolenia:


1. Powitanie uczestników.

2. Krótkie wprowadzenie w tematykę zajęć i przedstawienie planu szkolenia.

3. Wykład i warsztat.

4. Zakończenie.

Do kogo?

Warsztat adresowany jest dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, terapeutów i wszystkich osób które w prywatnym i zawodowym życiu wchodzą w bliskie relacje z drugim człowiekiem - najczęściej młodszym - ale nie tylko


Terminy:

Zajęcia odbywają się wieczorami w tygodniu.

18.11.2020 16:30 – 20:30

27.11.2020 16:30 – 20:30

Czas trwania 4 h

PROWADZĄCY:

dr Agnieszka Padewska

Sylwetka trenera:

Pani Agnieszka Padewska - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła również studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu skłonności do zachowań dewiacyjnych młodzieży niewidomej oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z perspektywy poczucia sensu własnego istnienia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami; prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu funkcjonowania układu nerwowego człowieka i jego możliwości integracyjnych i rozwojowych. Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, rodzicielstwa bliskości, wrażliwości, uważności a także życia w zgodzie z naturą. Ukończyła wiele szkoleń trenerów polskich i zagranicznych. Z zamiłowaniem (choć nie bez trudu) łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym. Prywatnie mama trójki dzieci zakochana w Tatrach, uprawie ogródka i we własnej rodzinie (do której zalicza także psa Kokoskę i kota Daktyla).

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758
  • informację potwierdzającą termin szkolenia uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy.