006 AO- Historia sztuki. Warsztaty.

Cel szkolenia:

Poznanie najważniejszych dzieł sztuki europejskiej i polskiej.

Opis szkolenia:

Zajęcia opierają się na cyklu wykładów opowiadających najważniejsze epoki i nurty w historii sztuki.

Harmonogram szkolenia:


1. Powitanie uczestników.

2. Krótkie wprowadzenie w tematykę zajęć i przedstawienie planu warsztatu.

3. Część praktyczna.

4. Zakończenie.

Do kogo?

Warsztaty z historii sztuki są zajęciami opartymi na szeregu wykładów omawiających najważniejsze epoki i nurty w historii sztuki europejskiej. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych wiedzą z tego zakresu

Ilość uczestników:

6-15 osób.

Czas trwania 20 h

Cykl zajęć:
PROWADZĄCY:

dr Joanna Klimczak

Sylwetka trenera:

Dr Joanna Klimczak ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, PWSZ w Raciborzu na kierunku edukacja artystyczna z grafiką użytkową oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku kulturoznawstwo. W czerwcu 2017 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych na kierunku kulturoznawstwo. Od 13 lat zajmuje się nauczaniem fotografii, a od 8 lat związana jest z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie na stanowisku nauczyciela kontraktowego przedmiotów zawodowych oraz z Instytutem Studiów Podyplomowych w Tychach w charakterze wykładowcy. Artysta i teoretyk od lat zajmująca się fotografią i malarstwem. Każdą wolną chwilę spędza na zwiedzaniu dalekich krajów. Fotograficznych inspiracji poszukuje w biurowych dzielnicach europejskich miast.

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758

informację potwierdzającą termin szkolenia uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy