25/2021 Wiosna "Techniki skutecznego zapamiętywania"

Szkolenie ma na celu wykształcenie świadomości chorób, które mogą wpływać na zaburzenia pamięci, rodzajów zaburzeń pamięci oraz metod wspomagania pamięci w praktyce życia codziennego.

Celem szkolenia jest

  • wypracowanie umiejętności skutecznego zapamiętywania informacji.
  • odpowiemy na pytanie: Jak organizować swoją pracę, by nie być przeciążonym ilością informacji, które mamy do zapamiętania?
  • W jaki sposób zapamiętywać szczególnie ważne informacje?
  • Mnemotechniki.

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach była referentem 2016-2018 referent na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.