038 AO - Techniki skutecznego zapamiętywania.

Szkolenie ma na celu wykształcenie świadomości chorób, które mogą wpływać na zaburzenia pamięci, rodzajów zaburzeń pamięci oraz metod wspomagania pamięci w praktyce życia codziennego. Celem szkolenia jest wypracowanie umiejętności skutecznego zapamiętywania informacji. Na szkoleniu odpowiemy na pytanie: Jak organizować swoją pracę, by nie być przeciążonym ilością informacji, które mamy do zapamiętania? W jaki sposób zapamiętywać szczególnie ważne informacje? Mnemotechniki.

Sylwetka trenera:

Pani Edyta Polaczek jest przedstawicielem nauk kognitywnych (tzw. neuroscience), pedagogiem specjalnym i od kilku lat nauczycielem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) w szkole średniej. Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie biologii molekularnej. W latach była referentem 2016-2018 referent na konferencjach naukowych we Wrocławiu i Poznaniu.
Autorka publikacji naukowych z np. zakresu pedagogiki specjalnej i nauczycielskiej:
https://docplayer.pl/106157120-Aktywizacja-zawodow...

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego:
    • 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758
  • informację potwierdzającą termin szkolenia uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 511-769-172