Dietetyka i Psychologia Zdrowia - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Dietetyka i Psychologia Zdrowia

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3300,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Współczesne społeczeństwo przykłada olbrzymią wagę do właściwego odżywiania, stylu życia i diety. Jest to konsekwencja rosnącej świadomości w tym zakresie oraz wielu chorób cywilizacyjnych, które wymuszają na ludziach zdrowszy tryb życia. Z tego również powodu, zapotrzebowanie na osoby posiadające głęboką i kompleksową wiedzę w dziedzinie żywienia wciąż rośnie. Aby odpowiedzieć na te trendy na rynku pracy, Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na specjalności Dietetyka i Psychologia Zdrowia. Studia te mają za zadanie wykształcić wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, posiadających pełne kompetencje uwzględniające wielowymiarowość pedagogiczno-psychologicznego problemu zdrowej diety we współczesnym świecie. Proponowany przez nas program studiów obejmuje wszystkie istotne kompetencje, umiejętności praktyczne i zagadnienia, które powinna nabyć każda osoba, pragnąca zajmować się układaniem diet, promowanie zdrowego stylu życia i wsparciem psychologicznym. Absolwenci specjalności Dietetyka i Psychologia Zdrowia posiadają komplet wiedzy na temat roli właściwego odżywiania w wielu aspektach życia człowieka, dzięki czemu mogą z powodzeniem zajmować się samodzielnym poradnictwem żywieniowym.

Zaawansowane kompetencje dotyczące żywienia człowieka zdrowego i chorego, żywności funkcjonalnej i dietetycznej, bezpieczeństwa i higieny żywienia, w połączeniu ze znajomością właściwej metodologii układania diet stanowią klucz do realizowania się w dziesiątkach podmiotów i instytucji. Dietetyka i Psychologia Zdrowia to kierunek przyszłości, będący odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Jeśli pragniesz zostać profesjonalistą w tej dziedzinie i móc prowadzić lukratywną działalność, jednocześnie niosąc kompleksową pomoc innym, specjalność ta będzie dla Ciebie najlepszym możliwym wyborem. Zapisz się na studia w naszym Instytucie i przekonaj się jak wiele możesz zyskać dzięki kształceniu na najwyższym poziomie - pełna sukcesów kariera zawodowa czeka właśnie na Ciebie!

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Dietetyka i Psychologia adresowane są przede wszystkim do:

- osób zawodowo zajmujących się żywieniem różnych środowisk,

- dietetyków przedszkolnych,

- osób prowadzących stołówki oraz restauracje,

- właścicieli ośrodków wczasowo-sanatoryjnych,

- pracowników domów opieki społecznej,

- pracowników służby zdrowia, w tym pielęgniarek i dietetyków szpitalnych,

- wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką żywienia.

Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu i wszechstronnemu wsparciu szybko zyskasz kompetencje i kwalifikacje, które pomogą Ci wnieść Twoją karierę zawodową na nowy poziom. Dołożymy wszelkich starań aby uczynić z Ciebie cenionego profesjonalistę. Pakiet umiejętności i wiedzy, który zdobędziesz w trakcie studiów sprawi, że będziesz mógł realizować się w bardzo wielu dziedzinach i branżach. Jeśli pragniesz dowiedzieć się wszystkiego na temat diet i żywienia, nie mogłeś trafić lepiej - postaw na nasze doświadczenie i kadrę ekspertów.

Cel studiów

Celem, który postawiła sobie nasza kadra specjalistów i czołowych wykładowców akademickich jest kształcenie profesjonalistów w dziedzinie żywienia, diet, wsparcia psychologicznego i promowania zdrowego stylu życia. Studia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą na temat psychologicznych aspektów chorób związanych z postępem cywilizacji, ich rozpowszechnieniem, etiopatogenezą oraz profilaktyką. Przedstawimy Ci problematykę etiopatogenezy i predyspozycji biologicznych do chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby psychiczne (głównie depresja i zaburzenia lękowe), choroby nowotworowe, choroby metaboliczne (zaburzenia odżywiania, otyłość olbrzymia, cukrzyca), uzależnienia (od substancji psychoaktywnych, internetu, hazardu, pracy oraz zakupów), dzięki czemu z łatwością będziesz mógł świadczyć skuteczną i efektywną pomoc osób, które jej potrzebują. Poszczególne cele, którymi się kierujemy to także:

- wprowadzenie Cię w zagadnienia związane z rolą stresu i modelami interakcji między uwarunkowaniami biologicznymi, osobowościowymi i środowiskiem w zwiększeniu ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych,

- zapoznanie CIę z najnowszymi standardami leczenia ww. chorób,

- wyposażenie Cię w umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy przy projektowaniu diet i jadłospisów,

- przygotowanie Cię do pełnienia nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego,

- wyposażenie Cię w wiedzę z zakresu technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki osób chorych,

- wykształcenie Cie pod względem skutecznej promocji prozdrowotnego stylu życia i prowadzenia działalności edukacyjnej w różnych warunkach środowiskowych,

- wyposażenie Cię w komplet umiejętności potrzebnych do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Jako absolwent specjalności będziesz mógł z łatwością projektować i prowadzić różne formy wysoko jakościowych usług żywieniowych. Dodatkowo zyskasz wachlarz umiejętności, dzięki którym będziesz potrafił wykorzystać metody i zasady edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Analiza i ocena jakości żywienia
opis

Poznasz podstawowe metody oznaczania wartości odżywczej żywności, zasad pobierania prób do badań, podstaw statystycznego opracowania wyników badań laboratoryjnych, podstaw oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, podstaw Evidence Based Nutrition.

Anatomia człowieka
opis

Zgłębisz anatomię człowieka i układy narządowe.

Poznasz układ ruchu, czyli układ szkieletowy oraz mięśniowy, układ krążenia, układ limfatyczny - naczynia i przewody,układ pokarmowy (trawienny) , układ oddechowy, układ endokrynny , układ immunologiczny, nerwowy, płciowy, układ moczowy, oraz narządy zmysłów: wzroku (oko), słuchu (ucho), smaku (język, jama ustna), powonienia (nos), narządy czucia powierzchniowego i głębokiego.

Biochemia ogólna i żywienia
opis

Poznasz podstawy wiedzy o strukturze chemicznej organizmu człowieka (skład chemiczny komórek, tkanek).

Nauczysz się samodzielnej interpretacji zjawisk towarzyszących wybranym chorobom metabolicznym (cukrzyca, miażdżyca, awitaminozy, hemochromatoza).

Nauczysz się oceny zagrożenia zdrowia w wyniku niedoborów składników pokarmowych.

Zdobędziesz niezbędną wiedzę by móc dokonać analizy składu chemicznego moczu oraz interpretuje pochodzenie składników patologicznych i ich związku z chorobami człowieka.

Chemia żywności
opis

Poznasz zakres i rolę chemii żywności, budowę surowców i produktów żywnościowych;

Zgłębisz wiedzę na temat udziału, właściwości oraz roli wody, składników mineralnych, sacharydów, lipidów, białek i niebiałkowych związków azotowych, występowania i właściwości naturalnych barwników surowców żywnościowych oraz związków zapachowych i smakowych;

Poznasz interakcje składników żywności; składniki i reakcje wpływające na reologiczne cechy żywności.

Dietetyka praktyczna i diety
opis

Dowiesz się czym jest dietetyka praktyczna.

Nauczysz się również doboru i zastosowania technologii przyrządzania potraw według diet, doboru właściwych surowców do produkcji potraw w dietoterapii i/lub dietoprofilaktyce, współpracy w zespole oraz organizacji pracy w pracowni technologicznej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
opis

Zdobędziesz wiedzę na temat profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

Dowiesz się o potrzebach żywieniowych w prewencji i leczeniu chorób nowotworowych, metabolicznych a także w szczególnych okresach życia (w wieku rozwojowym).

Dobędziesz wiedzę opartą na faktach w zakresie podstaw profilaktyki, diagnostyki, leczenia a przede wszystkim konsultowania prawidłowo zbilansowanej diety i prowadzenia adekwatnej edukacji żywieniowej dla różnych grup populacji.

Zgłębisz szczegółowe informacje i i umiejętności z zakresu edukacji i racjonalizacji sposobu żywienia dzieci i osób cierpiących na zaburzenia i choroby onkologiczne i metaboliczne.

Dietoterapia , otyłość i zespoły metabolicznego
opis

Dowiesz się co to jest zespół metaboliczny i jakie są jego następstwa.

Poznasz cechy charakterystyczne dla zespołu metabolicznego oraz otyłości.

Edukacja ekologiczna
opis

Zwiększysz swoją świadomość ekologiczną.

Zapoznasz się z programem wprowadzenia do szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska.

Etyka
Metodologia oceny sposobu żywienia
opis

Dowiesz się czym jest i w jakim celu stosuje się ogólny podział metod oceny sposobu żywienia.


Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
opis

Poznasz podstawy zdrowia publicznego, prawo w ochronie zdrowia.

Dowiesz się jak wygląda systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, czym jest organizacja nadzoru sanitarno - epidemiologicznego , jak powinna wyglądać higiena w placówkach leczniczych i zakażenia szpitalne


Psychologia ogólna
opis

Poznasz podstawowe koncepcje psychologii oraz metody badań stosowanych w psychologii .Będziesz posiadać umiejętność rozpoznawania ,opisywania i analizowania podstawowych procesów poznawczych , emocjonalnych , motywacyjnych i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Psychologia zdrowia
opis

Dowiesz się czy procesy psychologiczne w znaczący sposób wpływają na doświadczanie przez ludzi zdrowia i dobrostanu.


Technologia informacyjna w ocenie żywności
opis

Dowiesz się jakie zastosowanie ma technologia informacyjna w ocenie żywności.

Zdrowie psychiczne z elementami psychiatrii
opis

Dowiesz się czym jest zdrowie psychiczne i jak o nie odpowiednio dbać.

Poznasz definicję psychiatrii i jej podstawy.

Żywienie dzieci i młodzieży
opis

Poznasz zasady zdrowego żywienia i młodzieży.

Dowiesz się co to jest zbilansowana dieta i na czym polega, co przedstawia Piramida Zdrowego Żywienia, ile posiłków w ciągu dnia należy spożywać, ile porcji produktów z różnych grup powinniśmy zjeść, czy warto podjadać między posiłkami, czy dobrym pomysłem jest samodzielne przygotowywanie posiłków w domu.

Żywienie ludzi starszych
opis

Dowiesz się jak powinno prawidłowo przebiegać żywienie osób starszych, z czego powinna się składać dieta, jakie są najważniejsze zasady zdrowego żywienia seniorów, czym charakteryzuje się m.in. dieta bezglutenowa oraz dieta lekkostrawna.

Żywienie noworodka, niemowlęcia i dziecka chorego
opis

Dowiesz się dlaczego dieta chorego dziecka powinna być dostosowana do jego wieku, rodzaju choroby i jej fazy. Jak powinna być ułożona dieta przy wimiotach? Co podawać choremu dziecku do jedzenia i picia, by jak najszybciej wróciło do formy?

Żywienie w zdrowiu i chorobie
opis

Nauczysz się holistycznego podejścia do pacjenta, które zakłada planowanie diet leczniczych, leczenie żywieniowe oraz modyfikację zachowań żywieniowych osób zdrowych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, przy uwzględnieniu elementów psychodietetyki oraz bromatologii.

Zdobędziesz usystematyzowaną wiedzę teoretycznej oraz praktyczną w zakresie wykorzystania zasad zdrowego żywienia, żywienia klinicznego, psychodietetyki oraz interakcji leków z pożywieniem w różnych dziedzinach medycyny jako profilaktyki oraz elementu leczenia chorób.

Poznasz zasady zdrowego żywienia człowieka na różnych etapach rozwoju i biegu życia, żywienia klinicznego, technik motywacji i wsparcia pacjenta w dietoterapii, psychodietetyki, a także związku pomiędzy żywnością a lekami, będziesz umiał posługiwać się różnymi metodami analizy stanu odżywienia i budowy organizmu. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę z zakresu enologii.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3300,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 275 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Brak konieczności realizowania praktyk.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.