Coaching i Psychologia Biznesu (studia online) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Coaching i Psychologia Biznesu (studia online)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 5400,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Wiedza na temat ludzkich postaw, zachowań i charakterów to bardzo cenny atut dla każdej osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, bądź całą firmą, promocją, pracą z klientami, a także reprezentacją określonego podmiotu. Wszystkie te zadania, aby wykonywane z maksymalną efektywnością, wymagają wysokich kompetencji z zakresu psychologii społecznej. Solidne wykształcenie w tym zakresie pozwala spojrzeć na przeróżne aspekty i zagadnienia z zupełnie nowej strony i umożliwia wdrażania innowacyjnych, często bardzo nieoczywistych rozwiązań. Jedyne w Polsce studia podyplomowe łączące coaching i psychologię biznesu to oferta skierowana do wszystkich, którym zależy na własnym rozwoju i spełnianiu ambicji. Proponowana przez nas specjalność to angażujące ćwiczenia, pasjonujące wykłady i zajęcia praktyczne, w trakcie których słuchacz zdobywa kompetencje w kwestii stosowania psychologii społecznej w zarządzaniu, planowaniu marketingu i tworzeniu strategii rozwoju firmy. Dzięki nowoczesnemu i kompleksowemu programowi studiów, absolwent doskonale orientuje się wmaterii zarządzania ludźmi, motywacji zespołu, rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji, pracy coachingowej, psychologii reklamy i wielu innych. Instytut Studiów Podyplomowych to lider kształcenia i podnoszenia kwalifikacji - studia podyplomowe na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu nie są absolutną gwarancją osiągnięcia sukcesu. To jednak wielopłaszczyznowe i kompletne wyposażenie słuchacza we wszystkie narzędzia, które są potrzebne do jego osiągnięcia. Nabyta w ich trakcie teoria i praktyka nadają się do uniwersalnego wykorzystania w wielu dziedzinach życia i kariery zawodowej - a to już pewność, że każdy absolwent studiów będzie w stanie poradzić sobie w tak zróżnicowanej i płynnej rzeczywistości jaką jest dzisiejszy rynek pracy.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do:

- osób zajmujących się zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR,

- osób podejmujących trudne decyzje i mających za zadanie przekonywanie do nich innych,

- osób, których praca dotyka kontaktów z ludźmi w aspekcie kierowania oraz współpracy bez zależności służbowych,

- wszystkich, którzy zajmują się marketingiem, - każdego, kto żywo interesuje się psychologią poznawczą i behawioralną,

- pracowników handlu, usług, organizacji samorządowych i NGO oraz przedsiębiorstw,

- wszystkich, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem i pomaganiem innym, w tym do trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli i rodziców

- młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Jeśli pragniesz zdobyć unikatowe umiejętności i nowoczesną wiedzę w zakresie ludzkiego zachowania, kontaktów interpersonalnych, motywacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, jednym słowem, zostać profesjonalnym coachem, studia te będą dla Ciebie idealnym wyborem. O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich (decyduje kolejność zgłoszeń).

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu jest przekazanie słuchaczom popartej badaniami empirycznymi, innowacyjnej wiedzy z dziedziny psychologii społecznej, oraz wyposażenie ich we wszystkie narzędzia potrzebne do wykonywania efektywnej i wysoko cenionej pracy coacha. Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie zarządzania sobą i zespołem, wdrażania w firmie wybranych elementów polityki personalnej, radzenia sobie z konfliktem oraz psychomanipulacją. Dzięki treningom komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych, wyróżnia się rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, które charakteryzują każdego nowoczesnego menedżera. Oprócz tego, stawiamy także na:

- przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej skutecznych taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, typowych zachowań konsumenckich oraz tajników psychologii reklamy,

- wyposażenie słuchaczy w wachlarz metod pracy coachingowej,

- wzmocnienie konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy,

- gwarancję kompleksowego wsparcia w samorozwoju słuchaczy.

Korzyści

Studia podyplomowe na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu to gwarancja:

- zdobycia dwóch certyfikatów Wykwalifikowanego Coacha i Psychologa Biznesu,

- uzyskania kwalifikacji z zakresu skutecznego kierowania ludźmi i zdobywania klientów,

- budowy własnego autorytetu menedżerskiego,

- nabycia kompetencji potrzebnych na każdym szczeblu zarządzania,

- zdobycia wielowymiarowej wiedzy teoretycznej i doświadczenia umożliwiającego wykonywanie zawodu coacha,

- rozwoju kariery i nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych.

Zostań profesjonalnym coachem i zacznij realizować swój potencjał - nie zwlekaj!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 31 października 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 5 400 zł
 • Koszt semestru - 1 800 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • 100 złotych rabatu na każdy semestr dla wszystkich!

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 600 zł
3 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 700 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 600 zł
3 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 700 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
2 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 400 zł