Coaching i Psychologia Biznesu

Studia podyplomowe Coaching i Psychologia Biznesu

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Okres realizacji studiów od października 2018 do czerwca 2019 roku.
 • Koszt za całość studiów tylko 5400,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Aplikuj teraz” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 798-957-490, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiedza na temat ludzkich postaw, zachowań i charakterów to bardzo cenny atut dla każdej osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, bądź całą firmą, promocją, pracą z klientami, a także reprezentacją określonego podmiotu. Wszystkie te zadania, aby wykonywane z maksymalną efektywnością, wymagają wysokich kompetencji z zakresu psychologii społecznej. Solidne wykształcenie w tym zakresie pozwala spojrzeć na przeróżne aspekty i zagadnienia z zupełnie nowej strony i umożliwia wdrażania innowacyjnych, często bardzo nieoczywistych rozwiązań. Jedyne w Polsce studia podyplomowe łączące coaching i psychologię biznesu to oferta skierowana do wszystkich, którym zależy na własnym rozwoju i spełnianiu ambicji. Proponowana przez nas specjalność to angażujące ćwiczenia, pasjonujące wykłady i zajęcia praktyczne, w trakcie których słuchacz zdobywa kompetencje w kwestii stosowania psychologii społecznej w zarządzaniu, planowaniu marketingu i tworzeniu strategii rozwoju firmy. Dzięki nowoczesnemu i kompleksowemu programowi studiów, absolwent doskonale orientuje się w materii zarządzania ludźmi, motywacji zespołu, rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji, pracy coachingowej, psychologii reklamy i wielu innych. Instytut Studiów Podyplomowych to lider kształcenia i podnoszenia kwalifikacji - studia podyplomowe na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu nie są absolutną gwarancją osiągnięcia sukcesu. To jednak wielopłaszczyznowe i kompletne wyposażenie słuchacza we wszystkie narzędzia, które są potrzebne do jego osiągnięcia. Nabyta w ich trakcie teoria i praktyka nadają się do uniwersalnego wykorzystania w wielu dziedzinach życia i kariery zawodowej - a to już pewność, że każdy absolwent studiów będzie w stanie poradzić sobie w tak zróżnicowanej i płynnej rzeczywistości jaką jest dzisiejszy rynek pracy.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do:

- osób zajmujących się zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR,

- osób podejmujących trudne decyzje i mających za zadanie przekonywanie do nich innych,

- osób, których praca dotyka kontaktów z ludźmi w aspekcie kierowania oraz współpracy bez zależności służbowych,

- wszystkich, którzy zajmują się marketingiem, - każdego, kto żywo interesuje się psychologią poznawczą i behawioralną,

- pracowników handlu, usług, organizacji samorządowych i NGO oraz przedsiębiorstw,

- wszystkich, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem i pomaganiem innym, w tym do trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli i rodziców

- młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Jeśli pragniesz zdobyć unikatowe umiejętności i nowoczesną wiedzę w zakresie ludzkiego zachowania, kontaktów interpersonalnych, motywacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, jednym słowem, zostać profesjonalnym coachem, studia te będą dla Ciebie idealnym wyborem. O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich (decyduje kolejność zgłoszeń).

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu jest przekazanie słuchaczom popartej badaniami empirycznymi, innowacyjnej wiedzy z dziedziny psychologii społecznej, oraz wyposażenie ich we wszystkie narzędzia potrzebne do wykonywania efektywnej i wysoko cenionej pracy coacha. Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie zarządzania sobą i zespołem, wdrażania w firmie wybranych elementów polityki personalnej, radzenia sobie z konfliktem oraz psychomanipulacją. Dzięki treningom komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych, wyróżnia się rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, które charakteryzują każdego nowoczesnego menedżera. Oprócz tego, stawiamy także na:

- przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej skutecznych taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, typowych zachowań konsumenckich oraz tajników psychologii reklamy,

- wyposażenie słuchaczy w wachlarz metod pracy coachingowej,

- wzmocnienie konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy,

- gwarancję kompleksowego wsparcia w samorozwoju słuchaczy.

Korzyści

Studia podyplomowe na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu to gwarancja:

- zdobycia dwóch certyfikatów Wykwalifikowanego Coacha i Psychologa Biznesu,

- uzyskania kwalifikacji z zakresu skutecznego kierowania ludźmi i zdobywania klientów,

- budowy własnego autorytetu menedżerskiego,

- nabycia kompetencji potrzebnych na każdym szczeblu zarządzania,

- zdobycia wielowymiarowej wiedzy teoretycznej i doświadczenia umożliwiającego wykonywanie zawodu coacha,

- rozwoju kariery i nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych.

Zostań profesjonalnym coachem i zacznij realizować swój potencjał - nie zwlekaj!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Nadal przyjmujemy słuchaczy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1. Nadal przyjmujemy dokumenty w listopadzie!

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 5 400 zł
 • Koszt semestru - 1 800 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Sprawdź aktualne promocje

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla obecnych słuchaczy Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach - kwota każdego semestru dla kolejnej umowy obniżona o 100 zł!

  Cena każdego semestru dla kolejnej umowy obniżona o 100 zł

  Jeśli aktualnie studiujesz już u nas, kolejna specjalność, na jaką się zdecydujesz, będzie tańsza aż o 100 zł za każdy semestr!

 • Oferta specjalna dla absolwentów Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach

  Cena każdego semestru obniżona o 100 zł

  Jeśli studiowałeś już u nas dowolną specjalność, kolejna specjalność będzie tańsza aż o 100 zł za każdy semestr!

Zapraszamy do pobrania plików:

- Regulamin praktyk

- Informacja dotycząca praktyk WSHEAplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3

Nadal możesz się zapisać! Nie czekaj, skontaktuj się! Do końca zostało już tylko 4 dni!