Coaching i Psychologia Biznesu - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry.

Coaching i Psychologia Biznesu

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 5400,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 517 137 727, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiedza na temat ludzkich postaw, zachowań i charakterów to bardzo cenny atut dla każdej osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, bądź całą firmą, promocją, pracą z klientami, a także reprezentacją określonego podmiotu. Wszystkie te zadania, aby wykonywane z maksymalną efektywnością, wymagają wysokich kompetencji z zakresu psychologii społecznej. Solidne wykształcenie w tym zakresie pozwala spojrzeć na przeróżne aspekty i zagadnienia z zupełnie nowej strony i umożliwia wdrażania innowacyjnych, często bardzo nieoczywistych rozwiązań. Jedyne w Polsce studia podyplomowe łączące coaching i psychologię biznesu to oferta skierowana do wszystkich, którym zależy na własnym rozwoju i spełnianiu ambicji. Proponowana przez nas specjalność to angażujące ćwiczenia, pasjonujące wykłady i zajęcia praktyczne, w trakcie których słuchacz zdobywa kompetencje w kwestii stosowania psychologii społecznej w zarządzaniu, planowaniu marketingu i tworzeniu strategii rozwoju firmy. Dzięki nowoczesnemu i kompleksowemu programowi studiów, absolwent doskonale orientuje się wmaterii zarządzania ludźmi, motywacji zespołu, rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji, pracy coachingowej, psychologii reklamy i wielu innych. Instytut Studiów Podyplomowych to lider kształcenia i podnoszenia kwalifikacji - studia podyplomowe na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu nie są absolutną gwarancją osiągnięcia sukcesu. To jednak wielopłaszczyznowe i kompletne wyposażenie słuchacza we wszystkie narzędzia, które są potrzebne do jego osiągnięcia. Nabyta w ich trakcie teoria i praktyka nadają się do uniwersalnego wykorzystania w wielu dziedzinach życia i kariery zawodowej - a to już pewność, że każdy absolwent studiów będzie w stanie poradzić sobie w tak zróżnicowanej i płynnej rzeczywistości jaką jest dzisiejszy rynek pracy.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do:

- osób zajmujących się zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR,

- osób podejmujących trudne decyzje i mających za zadanie przekonywanie do nich innych,

- osób, których praca dotyka kontaktów z ludźmi w aspekcie kierowania oraz współpracy bez zależności służbowych,

- wszystkich, którzy zajmują się marketingiem, - każdego, kto żywo interesuje się psychologią poznawczą i behawioralną,

- pracowników handlu, usług, organizacji samorządowych i NGO oraz przedsiębiorstw,

- wszystkich, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem i pomaganiem innym, w tym do trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli i rodziców

- młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Jeśli pragniesz zdobyć unikatowe umiejętności i nowoczesną wiedzę w zakresie ludzkiego zachowania, kontaktów interpersonalnych, motywacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, jednym słowem, zostać profesjonalnym coachem, studia te będą dla Ciebie idealnym wyborem. O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich (decyduje kolejność zgłoszeń).

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu jest przekazanie słuchaczom popartej badaniami empirycznymi, innowacyjnej wiedzy z dziedziny psychologii społecznej, oraz wyposażenie ich we wszystkie narzędzia potrzebne do wykonywania efektywnej i wysoko cenionej pracy coacha. Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie zarządzania sobą i zespołem, wdrażania w firmie wybranych elementów polityki personalnej, radzenia sobie z konfliktem oraz psychomanipulacją. Dzięki treningom komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych, wyróżnia się rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, które charakteryzują każdego nowoczesnego menedżera. Oprócz tego, stawiamy także na:

- przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej skutecznych taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, typowych zachowań konsumenckich oraz tajników psychologii reklamy,

- wyposażenie słuchaczy w wachlarz metod pracy coachingowej,

- wzmocnienie konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy,

- gwarancję kompleksowego wsparcia w samorozwoju słuchaczy.

Korzyści

Studia podyplomowe na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu to gwarancja:

- zdobycia dwóch certyfikatów Wykwalifikowanego Coacha i Psychologa Biznesu,

- uzyskania kwalifikacji z zakresu skutecznego kierowania ludźmi i zdobywania klientów,

- budowy własnego autorytetu menedżerskiego,

- nabycia kompetencji potrzebnych na każdym szczeblu zarządzania,

- zdobycia wielowymiarowej wiedzy teoretycznej i doświadczenia umożliwiającego wykonywanie zawodu coacha,

- rozwoju kariery i nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych.

Zostań profesjonalnym coachem i zacznij realizować swój potencjał - nie zwlekaj!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31-ego marca 2020 roku.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 5 400 zł
 • Koszt semestru - 1 800 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla absolwentów Instytutu Studiów Podyplomowych

  Cena wpisowego 0 zł

  Jeśli studiowałeś już u nas dowolną specjalność, zapisując się na kolejną specjalność otrzymasz wpisowe w cenie 0 zł!

 • Rabat 100zł na każdy semestr do wybranego bestsellera!

 • Rabat 100zł na każdy semestr z skierowaniem.

 • .

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 000 zł
2 700 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
900 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł