Zamówienia publiczne (studia online) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zamówienia publiczne (studia online)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3600,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Każdy kto zajmuje się w swojej pracy wydatkowaniem pieniędzy publicznych lub kontrolowaniem takowych wydatków wie jak ważna jest wszechstronna znajomość przepisów, praktyk i licznych rozwiązań. Aby działalność związana z zamówieniami publicznymi była maksymalnie efektywna, osoby zajmujące się nią muszą być wyposażone w bardzo wysokie kwalifikacje. Coraz większa ilość regulacji i intensyfikacja procesów w tym zakresie wymagają jasno sprecyzowanych kompetencji i odpowiedniego podejścia. Aby w pełni odpowiedzieć na aktualne potrzeby rynku pracy, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował ofertę studiów podyplomowych na specjalności Zamówienia publiczne. Proponowany przez nas program to rzetelna, efektywna, skuteczna i szybka droga do zdobycia właściwego przygotowania do pracy związanej z dysponowaniem i nadzorowaniem wydatków publicznych. Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu, przekażemy Ci cały zestaw umiejętności, za sprawą których nie tylko z łatwością znajdziesz pracę, ale będziesz mógł wykonywać swoje obowiązki zawodowe w sposób niesamowicie sprawny. Jako absolwent zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz będziesz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z nimi związanych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Zamówienia publiczne to najlepsza droga do podniesienia swoich kwalifikacji, a co za tym idzie, zdobycia wymarzonej pracy lub awansu. Wiedza i umiejętności, które można uzyskać na tej specjalności przydadzą się wszystkim, którzy biorą udział w procesie udzielania zamówień publicznych i pracują w sektorze finansów publicznych. Studia dedykowane są również wykonawcom składającym oferty w sektorze zamówień publicznych, osobom nadzorującym wydatkowanie środków publicznych, kontrolującym prawidłowość udzielania zamówień publicznych, a także wszystkim tym, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Jako lider w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dysponujemy najlepszą kadrą, składającą się z czołowych wykładowców akademickich i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Nasz innowacyjny program to okazja, aby zdobyć kompletną wiedzę na temat aspektów prawnych i organizacyjnych zamówień publicznych, oraz przyswoić przepisy dotyczące wydatkowania środków publicznych. Oferujemy Ci nowoczesne podejście do kształcenia, oparte na zróżnicowanych formach nauczania, takich jak:

- spotkania z doświadczonymi praktykami z branży,

- interaktywne wykłady i nowoczesne formy nauczania,

- burze muzgów i case studies,

- nacisk na naukę umiejętności praktycznych.

Wybierając studia podyplomowe na specjalności Zamówienia publiczne, wybierasz solidne i praktyczne wykształcenie, które w pełni przygotuje Cię do samodzielnego świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent studiów z łatwością znajdziesz zatrudnienie w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, lasach państwowych, sądownictwie, jednostkach sektorowych oraz w sektorze prywatnym. Dogłębne zapoznanie ze specyfiką procedur udzielania zamówień publicznych i związanych z nimi procesami prawidłowego przygotowania ofert sprawi, że nabyte w trakcie studiów kompetencje posłużą Ci do podniesienia swojej konkurencyjności w wielu dziedzinach i branżach.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Nazwa przedmiotu
Audyt zamówień publicznych
Dokumentacja i regulamin wewnętrzny zamówień publicznych
Finanse publiczne - małe przedsiębiorstwo
Internet - rola w komunikacji z ofertami
Kontrola zamówień publicznych
Prawo gospodarcze
Prawo zamówień publicznych stosowanie ustawy
Przeprowadzenie postepowania o zamówieniu publicznym
Rynek zamówień publicznych
Ryzyko w zamówieniach publicznych
Specyfikacja warunków zamówienia
System zamówień publicznych w Polsce
Techniki negocjacji w zamówieniach publicznych
Umowy w zamówieniach publicznych
Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne w orzecznictwie
Zamówienia publiczne w UE

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 31 października 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 600 zł
 • Koszt semestru - 1 800 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • 100 złotych rabatu na każdy semestr dla wszystkich!

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
2 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł