Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe Zamówienia publiczne

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Okres realizacji studiów od marca 2019 do marca 2020 roku.
 • Stała liczba semestrów.
 • Dyplomy dla słuchaczy, którzy zapiszą się w marcu w 2019 roku będą wydawane w marcu 2020 roku, czyli po 12 miesiącach. Data wydawania dyplomów może ulec zmianie, jeśli Słuchacz nie uzyska zaliczeń w wyznaczonym terminie.
 • Koszt za całość studiów tylko 3200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Aplikuj teraz” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 798-957-490, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

*Powyższe informacje dotyczą osób, które biorą udział w rekrutacji wiosennej 2019 r.

Każdy kto zajmuje się w swojej pracy wydatkowaniem pieniędzy publicznych lub kontrolowaniem takowych wydatków wie jak ważna jest wszechstronna znajomość przepisów, praktyk i licznych rozwiązań. Aby działalność związana z zamówieniami publicznymi była maksymalnie efektywna, osoby zajmujące się nią muszą być wyposażone w bardzo wysokie kwalifikacje. Coraz większa ilość regulacji i intensyfikacja procesów w tym zakresie wymagają jasno sprecyzowanych kompetencji i odpowiedniego podejścia. Aby w pełni odpowiedzieć na aktualne potrzeby rynku pracy, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował ofertę studiów podyplomowych na specjalności Zamówienia publiczne. Proponowany przez nas program to rzetelna, efektywna, skuteczna i szybka droga do zdobycia właściwego przygotowania do pracy związanej z dysponowaniem i nadzorowaniem wydatków publicznych. Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu, przekażemy Ci cały zestaw umiejętności, za sprawą których nie tylko z łatwością znajdziesz pracę, ale będziesz mógł wykonywać swoje obowiązki zawodowe w sposób niesamowicie sprawny. Jako absolwent zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz będziesz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z nimi związanych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Zamówienia publiczne to najlepsza droga do podniesienia swoich kwalifikacji, a co za tym idzie, zdobycia wymarzonej pracy lub awansu. Wiedza i umiejętności, które można uzyskać na tej specjalności przydadzą się wszystkim, którzy biorą udział w procesie udzielania zamówień publicznych i pracują w sektorze finansów publicznych. Studia dedykowane są również wykonawcom składającym oferty w sektorze zamówień publicznych, osobom nadzorującym wydatkowanie środków publicznych, kontrolującym prawidłowość udzielania zamówień publicznych, a także wszystkim tym, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Jako lider w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dysponujemy najlepszą kadrą, składającą się z czołowych wykładowców akademickich i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Nasz innowacyjny program to okazja, aby zdobyć kompletną wiedzę na temat aspektów prawnych i organizacyjnych zamówień publicznych, oraz przyswoić przepisy dotyczące wydatkowania środków publicznych. Oferujemy Ci nowoczesne podejście do kształcenia, oparte na zróżnicowanych formach nauczania, takich jak:

- spotkania z doświadczonymi praktykami z branży,

- interaktywne wykłady i nowoczesne formy nauczania,

- burze muzgów i case studies,

- nacisk na naukę umiejętności praktycznych.

Wybierając studia podyplomowe na specjalności Zamówienia publiczne, wybierasz solidne i praktyczne wykształcenie, które w pełni przygotuje Cię do samodzielnego świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent studiów z łatwością znajdziesz zatrudnienie w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, lasach państwowych, sądownictwie, jednostkach sektorowych oraz w sektorze prywatnym. Dogłębne zapoznanie ze specyfiką procedur udzielania zamówień publicznych i związanych z nimi procesami prawidłowego przygotowania ofert sprawi, że nabyte w trakcie studiów kompetencje posłużą Ci do podniesienia swojej konkurencyjności w wielu dziedzinach i branżach.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Nazwa przedmiotu
Audyt zamówień publicznych
Dokumentacja i regulamin wewnętrzny zamówień publicznych
Finanse publiczne - małe przedsiębiorstwo
Internet - rola w komunikacji z ofertami
Kontrola zamówień publicznych
Prawo gospodarcze
Prawo zamówień publicznych stosowanie ustawy
Przeprowadzenie postepowania o zamówieniu publicznym
Rynek zamówień publicznych
Ryzyko w zamówieniach publicznych
Specyfikacja warunków zamówienia
System zamówień publicznych w Polsce
Techniki negocjacji w zamówieniach publicznych
Umowy w zamówieniach publicznych
Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne w orzecznictwie
Zamówienia publiczne w UE

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2019 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 200 zł
 • Koszt semestru - 1 600 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Jesteś naszym obecnym słuchaczem? Zapisz się na kolejne studia podyplomowe w ISP i odbierz specjalny rabat w wysokości -100 zł od ceny każdego semestru! Wystarczy, że wybierzesz dla siebie kolejne studia i zapiszesz się online! Nie zwlekaj!

Zapraszamy do pobrania plików:

- Regulamin praktyk

- Informacja dotycząca praktyk WSHEAplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 800 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 4
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 400 zł
Semestrów 2