Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi

.

- Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi

.

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3300,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Kwalifikacje uzyskane po skończeniu studiów

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie polityki społecznej i zarządzania organizacjami pozarządowymi przygotowuje absolwenta do wypełnienia obowiązków w instytucjach rządowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego w ramach zawodu specjalista polityki społecznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą mogli podjąć także pracę w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, samorządowych wydziałach polityki społecznej, organizacjach pozarządowych (trzeci sektor), instytucjach pomocy społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Centrach Interwencji Kryzysowej. W skrócie, absolwent będzie przygotowany merytorycznie do podjęcia pracy w szeroko pojętej administracji publicznej lub w obszarze związanym z systemem zabezpieczenia społecznego (instytucjach samorządowych, rządowych, pozarządowych) oraz innych instytucjach sfery społecznej oraz działów humanresources. Absolwent nabędzie umiejętności, jak zarządzać organizacjami pozarządowymi, jak integrować służby społeczne w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie analizy, badania oraz ewaluacji rzeczywistości problemów społecznych, ich stanu prawnego oraz obiektywnego spojrzenia na procesy społeczne. Będzie także w stanie projektować możliwe rozwiązywania kwestii spornych (konflikty w obrębie rodziny i środowiska społeczności lokalnych) w ramach działań indywidualnych jak również grupowych. Będzie umiał zarządzać organizacjami społecznymi w celu skuteczniejszej integracji działań (znaczenie lidera społecznego). Ponadto będzie on także potrafił kreatywnie (innowacyjnie) pomagać w rozwiązywaniu kwestii trudnych poprzez animowanie współpracy z rożnymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wsparcia społecznego

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia na kierunku/kierunkach nauk społecznych lub humanistycznych.


WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy Współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Bezdomność i bieda w ujęciu biopsychospołecznym
Demografia i polityka senioralna
Diagnozowanie społeczne a potrzeby
Etyczne aspekty polityki społecznej
Integracja i dezintegracja społeczna
Marginalizacja i wykluczenie społeczne
Organizacje społeczne trzeciego sektora
Patologie społeczne
Podstawy mediacji i negocjacji
Podstawy prawne trzeciego sektora
Polityka migracyjna i mieszkaniowa
Polityka regionalna i lokalna
Polityka rodzinna i polityka zdrowotna
Polityka społeczna
Polityka zatrudnienia i bezrobocia
Pomoc społeczna i praca socjalna
Promocja i ochrona zdrowia
Służby społeczne i instytucje pomocy społecznej
Socjologia rodziny
Społeczeństwo obywatelskie
Zabezpieczenie społeczne
Zarządzanie w sferze publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
opis

Dowiesz się jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi.

Przybliży role E-Commerce menagera.

Dowiesz się jak: zarządzać czasem pracy, jak zgłaszać i zatwierdzać urlopy, nieobecności i dlaczego jest to ważne.Przybliżymy jak tworzyć listę pracowników i ich kwalifikacji, jak wspierać rekrutację.A także jak powinien wyglądać podział kosztów płacowych, oceny okresowe, biblioteka dokumentów, ewidencja procesu szkoleniowego w firmie oraz czym jest wewnętrzna platforma komunikacyjna i dlaczego warto ja mieć.

Zróżnicowanie społeczne

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.07.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3300,00 zł
 • Ilość rat - 10
 • Cena za miesiąc - 330 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.