Wiedza o kulturze (studia online) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Wiedza o kulturze (studia online)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Współczesnych ludzi można podzielić na wiele typów - są tacy, którzy wyróżniają się kreatywnością, otwartym umysłem i sporą wyobraźnią, oraz tacy, którzy cechują się zdolnościami analitycznymi, logicznym myśleniem i nastawieniem na szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów. Część ludzi świetnie sprawdza się w kontaktach z innymi, a inni z kolei znacznie lepiej radzą sobie pracując w samotności, lub niewielkich zespołach. Wreszcie, są ludzie, którzy rozwijają się w jednej dziedzinie, i tacy, którzy posiadają i nieustannie budują wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym. Ta potrzebna jest szczególnie wszystkim tym, którzy zawodowo zajmują się tworzeniem, badaniem i nauczaniem wiedzy o kulturze. To osoby, które posiadają niesamowity potencjał w zakresie ciągłego przyswajania nowych informacji, rozwijania swojej wrażliwości na sztukę, rozumienia zachodzących w kulturze zmian, a także zdolni do przekazywania pasji do wszelkich jej wytworów osobom trzecim. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli przedmiotu Wiedza o kulturze. To najczęściej ludzie wykazujący się specjalnymi predyspozycjami, ale także fantastycznym przygotowaniem w zakresie merytorycznej treści przedmiotu, oraz metod, czy pomysłowych technik jego nauczania. Takie osoby kształci Instytut Studiów Podyplomowych, oferując Ci studia podyplomowe na specjalności Wiedza o kulturze, dzięki którym będziesz mógł rozpocząć ekscytującą i satysfakcjonującą karierę nauczyciela przedmiotu Wiedza o kulturze w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów. To bardzo ceniona dziedzina, zarówno w świecie dorosłych, jak i dzieci. Obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej, filmoznawstwa, teatroznawstwa, estetyki oraz antropologii. Dzięki temu zróżnicowaniu, lekcje z Wiedzy o kulturze mogą być dla ucznia fascynującym odkrywaniem nowych ścieżek. Warunkiem jest jednak prowadzenie ich przez osobę solidnie przygotowaną do wypełniania tego zadania. Jako absolwent naszych studiów podyplomowych, staniesz się absolutnym specjalistą w tym zakresie. Będziesz mógł w profesjonalny, pomysłowy, nowoczesny, a co najważniejsze, skuteczny i atrakcyjny sposób nauczać tego przedmiotu i osiągać rewelacyjne wyniki. Proponujemy Ci kompleksowe przygotowanie pod względem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, za sprawą którego staniesz się liderem w nauczaniu Wiedzy o kulturze. Szybko znajdziesz wymarzone zatrudnienie, lub osiągniesz upragniony awans, i rozpoczniesz satysfakcjonująca karierę zawodową, która przyniesie Ci całkowite spełnienie. Zacznij budować swoją przyszłość już dziś - wykorzystaj swój potencjał w pełni, dzięki naszemu wsparciu i innowacyjnemu podejściu.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Wiedza o kulturze w Instytucie Studiów Podyplomowych to propozycja skierowana do osób, które czują w sobie pasję i powołanie do atrakcyjnego, nowoczesnego i poszerzającego horyzonty nauczania młodych ludzi. Jeśli pragniesz realizować swoje ambicje i spełniaj się w bardzo zadowalającej pracy z wieloma perspektywami rozwoju, zapisz się już dziś. Adresatami są w szczególności absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Cel studiów

Naszym celem w Instytucie Studiów Podyplomowych jest kompleksowe i solidne kształcenie specjalistów, którzy bez żadnych trudności będą mogli odnaleźć się na rynku pracy, uzyskać awans i zdobyć całkowicie nowe możliwości rozwoju. Podejmując studia z WOK studia podyplomowe, wybierasz najlepszą kadrę złożoną z czołowych wykładowców akademickich i specjalistów, którzy przekażą Ci cenne doświadczenie i kompetencje praktyczne. Skorzystaj już dziś - przygotujemy Cię do w pełni samodzielnego nauczania przedmiotu w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów. Poznasz m.in. zwyczaje odległych cywilizacji i metody badań antropologów, będziesz podejmował próby analizy najważniejszych europejskich filmów, zdobędziesz wiedzę z zakresu nowych mediów, Internetu i nowych technologii. Poznasz także sztukę pod kątem estetyki i filozofii obrazu, i dowiesz się w jaki sposób wykorzystać zasady perswazji i retoryki, co z pewnością przyda Ci się w codziennej pracy nauczyciela. Głównym celem studiów jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wiedza o kulturze w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, natomiast dodatkową zaletą ukończenia specjalności jest przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Wiemy jak ważny jest twój czas i jak cenny jest twój potencjał - pozwól nam pomóc Ci w jego rozwijaniu i zobacz ile możesz zyskać! Dołącz do najlepszych z Instytutem Studiów Podyplomowych - liderem w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent studiów podyplomowych bez żadnego problemu pracę jako nauczyciel cieszącego się wciąż rosnąca popularnością przedmiotu Wiedza w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, oraz w licznych placówkach, które stawiają na rozwijanie świadomości dotyczącej kultury, oraz zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 31 października 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4 200 zł
 • Koszt semestru - 1 400 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • 100 złotych rabatu na każdy semestr dla wszystkich!

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
2 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 400 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 600 zł
3 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 700 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł