Resocjalizacja i socjoterapia - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry w 12 miesięcy.

Resocjalizacja i socjoterapia

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Okres realizacji studiów trwa: w naborze zimowym od października do czerwca (9 miesięcy) / w naborze letnim od marca do lutego (12 miesięcy).
 • Dyplomy dla Słuchaczy, którzy zapiszą się w październiku będą wydawane we wrześniu (po 11 miesiącach) / Dyplomy dla Słuchaczy, którzy zapiszą się w marcu będą wydawane w marcu (po 12 miesiącach). Data wydawania dyplomów może ulec zmianie, jeśli Słuchacz nie uzyska zaliczeń w wyznaczonym terminie.
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 798-957-490, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Umiejętność pracy z ludźmi i łatwość nawiązywania kontaktu z nimi, to cenna cecha. Osoby, które potrafią w naturalny sposób docierać do innych i komunikować się z nimi, są w stanie nieść skuteczną, profesjonalną pomoc i potrzebne wsparcie, między innymi w zakresie przystosowywania do życia w danej zbiorowości. Tym właśnie zajmuje się dziedzina, jaką jest resocjalizacja. To szereg działań i procesów, mających na celu modyfikowanie osobowości danej jednostki, aby poprzez przyswojenie określonych norm społecznych i wartości, dostosowała się ona do warunków życia w społeczeństwie. Resocjalizacja prowadzi również do odrzucenia przez daną jednostkę wartości i zasad działania sprzecznych z ogólnie przyjętym w zbiorowości systemem aksjonormatywnym. Kolejnym elementem pomocy osobom jest socjoterapia, stanowiąca metodę leczenia zaburzeń psychicznych poprzez wykorzystywanie oddziaływania natury społecznej. Terapia społeczna służy do pomocy jednostkom, ale również całym rodzinom i społecznościom lokalnym. Udział terapii społecznej w samym planie leczenia zaburzeń może być różny, od poszerzania dostępnego choremu zakresu umiejętności społecznych (trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą) poprzez modyfikowanie otaczających chorego układów (praca z rodziną) aż po czasowe lub trwałe zastąpienie utrwalonych nieprawidłowych układów (stowarzyszenia i kluby pacjentów, opieka rodzinna). Zarówno resocjalizacja, jak i socjoterapia to dziedziny odpowiadające na problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak marginalizacja społeczna, przestępczość, ubóstwo, i wiele innych. Poza wrażliwością, pragmatyzmem, cierpliwością i konsekwentnością, praca w tych dziedzinach wymaga solidnego przygotowania. Te mogą zapewnić tylko najlepsi specjaliści i wykładowcy, których znajdziesz w Instytucie Studiów Podyplomowych. Socjoterapia studia podyplomowe to propozycja dla osób, które pragną podjąć pracę w licznych placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Jeśli czujesz, że pragniesz realizować się pomagając innym, te studia są stworzone dla Ciebie. Poznasz tu teorię i metody pracy, oraz terapii, które pozwolą Ci zostać prawdziwym specjalistą. Dzięki temu z łatwością znajdziesz zatrudnienie i zaczniesz realizować swoje pasje i ambicje. Wykorzystaj szansę na fascynującą karierę zawodową i zapisz się już dziś! Nie marnuj swojego potencjału.


Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Resocjalizacja i socjoterapia skierowane są do wszystkich osób, które pragną zdobyć unikatowe kompetencje i kwalifikacje, oraz poszerzyć swoje perspektywy zawodowe. To oferta skierowana do każdego, kto chce podjąć się angażującej, ciekawej, wymagającej, lecz bardzo satysfakcjonującej pracy, polegającej na pomaganiu i zmienianiu na lepsze życia innych. Aby podjąć studia, wystarczy posiadać dyplom licencjacki, lub magisterski. Studia podyplomowe na tej specjalności to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych, pracowników przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, a także pracowników agencji ochrony. Studia mogą podjąć również wszelkie osoby zatrudnione w instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji, działacze, wolontariusze i pracownicy stowarzyszeń, a także organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym oraz wszystkie inne osoby, które ze względu na specyfikę swej pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.

Cel studiów

Jako lider w kształceniu dopasowanym do potrzeb współczesnego rynku pracy, skupiamy się przede wszystkim na efektywnym i skutecznym przekazywaniu wiedzy i umiejętności, które uczynią z Ciebie nie tylko samodzielnego pracownika, lecz prawdziwego eksperta w danej dziedzinie. Naszym podstawowym celem na specjalności Resocjalizacja studia podyplomowe jest zapoznanie Cię z kompletną metodyką zasadami pracy resocjalizacyjnej, oraz wykształcenie w Tobie umiejętności terapeutycznych i przygotowanie do pracy we wszelkich ośrodkach opiekuńczo – resocjalizacyjnych. Proponowany przez nas program to kompletny zestaw zagadnień teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji, diagnozy, projektowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Nasi wykładowcy i specjaliści, w formie ciekawych wykładów i zajęć, nauczą Cię jak właściwie nawiązywać kontakty i budować więzi interpersonalne. Zyskasz także tak cenne umiejętności, jak skuteczne planowanie i organizowanie sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych, oraz diagnozowanie niedostosowania społecznego i prowadzenie zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Ten komplet kwalifikacji i kompetencji sprawi, że będziesz mógł nieść profesjonalną pomoc dorosłym, dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia podyplomowe na specjalności Resocjalizacja i socjoterapia, zyskasz dziesiątki fantastycznych możliwości rozwoju i pracy. Uzyskane świadectwo będzie twoją przepustką do pracy w licznych placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, w instytucjach państwowych, oraz w 3 sektorze. Wybierając studia podyplomowe, stawiasz na wieloletnią, satysfakcjonującą karierę, która przyniesie Ci spełnienie i zadowolenie każdego dnia. Wybierz własną drogę i zacznij wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał - zobacz, ile możesz osiągnąć dzięki profesjonalnemu wsparciu ze strony najlepszych specjalistów, którzy tworzą naszą kadrę.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Diagnoza terapeutyczna
Dydaktyka w szkole
Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
Elementy terapii zajęciowej. Oddziaływania arteterapeutyczne
Etyka zawodu nauczyciela
Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
Prawne podstawy resocjalizacji
Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
Profilaktyka niedostosownia społecznego
Programy socjoterapeutyczne
Psychologia rozwojowa i osobowości
Psychologia uczenia się dzieci
Teoretyczne podstawy wychowania
Terapia pedagogiczna
Trening interpersonalny
Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych
Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 15 października 2019 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 900 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla absolwentów Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach

  Cena wpisowego 0 zł

  Jeśli studiowałeś już u nas dowolną specjalność, zapisując się na kolejną specjalność otrzymasz wpisowe w cenie 0 zł!

 • Jesteś naszym obecnym słuchaczem? Zapisz się na kolejne studia podyplomowe w ISP i odbierz specjalny rabat w wysokości -100 zł od ceny każdego semestru! Wystarczy, że wybierzesz dla siebie kolejne studia i zapiszesz się online! Nie zwlekaj!

 • Rabat 100zł za każdy semestr na wybrany bestseller!

 • Zapisz się na studia podyplomowe w ISP i skorzystaj z promocji Wpisowe -100zł! Zaoszczędź aż 100zł - wystarczy, że zapiszesz się online na jedną z naszych specjalności. Promocja ograniczona czasowo!

 • Darmowe jedno dowolne szkolenie dla absolwentów!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Radosław Ciaś - organ prowadzący Instytut Studiów Podyplomowych – Placówka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
2 semestry
2 800 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
2 700 zł
2 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
800 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
2 semestry
2 600 zł
2 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
Średnia cena za semestr
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł