Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3400,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia to kierunek interdyscyplinarny łączący w sobie elementy pedagogiki, psychologii i promocji zdrowia. Dzięki złożonemu programowi, opartemu na światowych standardach, studia dostarczą słuchaczom aktualnej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych przydatnych w rozpoznawaniu, profilaktyce i terapii problemów zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów o podłożu psychospołecznym.

Kwalifikacje uzyskane po skończeniu studiów

Absolwent nabywa szerokie uprawnienia do zajmowania stanowiska w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach świadczących usługi zdrowotne i szkoleniowe.

Po ukończeniu studiów podyplomowych można pracować jako promotor/edukator zdrowia, trener (coach) zdrowego stylu życia lub doradca żywieniowy (psychodietetyk). Studia otwierają ścieżki samodzielnej kariery jako doradca/szkoleniowiec lub organizator programów promocji zdrowia o zasięgu lokalnym i krajowym.

Adresaci studiów

Absolwenci studiów I-ego i II-ego stopnia z zakresu nauk społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu.

Nazwa przedmiotu
Aktywność fizyczna z elementami fizjoterapii
Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
Coaching zdrowia, mindfulness i NLP
Diagnostyka, terapia i profilaktyka problemów psychicznych
Diagnostyka, terapia i profilaktyka problemów społecznych
Edukacja seksualna i wspomaganie prokreacji
Komunikacja społeczna i trening interpersonalny
Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny
Metody i techniki edukacji zdrowotnej
Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Organizacja ochrony i promocji zdrowia
Pedagogika i psychologia zdrowia
Pierwsza pomoc przedmedyczna i zarządzanie kryzysowe
Podstawy etyki społecznej i edukacji antydyskryminacyjnej
Podstawy statystyki i informatyki medycznej
Polityka społeczna i zdrowotna
Problemy ekologii, ochrony i zarządzania środowiskiem
Profilaktyka chorób zakaźnych i niezakaźnych
Promocja zdrowego stylu życia
Psychologia ogólna i kliniczna
Socjologia ogólna i zdrowia
Terapia zajęciowa (ergo-, arte-, esteto- i socjoterapia)
Zarządzanie stresem i trening relaksacyjny
Zdrowie publiczne z elementami epidemiologii
Żywienie człowieka zdrowego i chorego
Żywność funkcjonalna, suplementy diety i fitoterapeutyki

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 29.02.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3400,00 zł
 • Ilość rat - 10
 • Cena za miesiąc - 340 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.