Psychopedagogika i coaching w edukacji - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Psychopedagogika i coaching w edukacji

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Ogólna charakterystyka

Psychopedagogika jest nauką zajmującą się psychologicznymi procesami wychowania i edukacji. Studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i coachingu w edukacji dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki i zarządzania sobą i innymi. Pozwolą na udoskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które są niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach oświatowo-wychowawczych.


Kwalifikacje uzyskane po skończeniu studiów

Pedagog, psycholog w placówkach oświatowo-wychowawczych, gdzie wymagana jest wiedza na temat diagnozy psychopedagogicznej i wspierania osób ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, a także prowadzenia warsztatów z motywacji i rozwoju kreatywności.

Coach (trener/szkoleniowiec) – prowadzenie warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych.


Adresaci studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów studiów wyższych (I-ego stopnia, II-ego stopnia, jednolitych magisterskich), szczególnie o profilu pedagogicznym i/lub psychologicznym (nauczycieli, wychowawców, psychologów, terapeutów) oraz innych osób zainteresowanych tematyką.


Nazwa przedmiotu
Działalność gospodarcza i prawo w branży szkoleniowej (coachingowej)
Komunikacja interpersonalna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika rodziny
Pedagogika specjalna
Podstawy doradztwa zawodowego
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Psychologia ogólna i kliniczna
Psychologia rozwoju człowieka
Psychologia zdrowia z elementami promocji zdrowia
Psychospołeczne podstawy coachingu
Psychoterapia z elementami psychopatologii zaburzeń
Trening rozwoju osobistego
Warsztat pracy i kodeks etyczny coacha
Wsparcie informatyczne w branży szkoleniowej (coachingowej)

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.11.2022 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.