Psychologia Wczesnego i Średniego Okresu Szkolnego z Terapią Pedagogiczną

Studia podyplomowe Psychologia Wczesnego i Średniego Okresu Szkolnego z Terapią Pedagogiczną

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Okres realizacji studiów od marca 2019 do marca 2020 roku.
 • Stała liczba semestrów.
 • Dyplomy dla słuchaczy, którzy zapiszą się w marcu w 2019 roku będą wydawane w marcu 2020 roku, czyli po 12 miesiącach. Data wydawania dyplomów może ulec zmianie, jeśli Słuchacz nie uzyska zaliczeń w wyznaczonym terminie.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Aplikuj teraz” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 798-957-490, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

*Powyższe informacje dotyczą osób, które biorą udział w rekrutacji wiosennej 2019 r.

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym często borykają się z licznymi trudnościami w nauce, zaburzeniami sensorycznymi, chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, oraz z dysfunkcjami narządu ruchu. Wymagają one specjalnego wsparcia i terapii, która pozwala im wyrównywać swoje szanse i prawidłowo rozwijać się. Problemy te mogą być rozwiązywane wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają komplet wiedzy i narzędzi potrzebnych do udzielania profesjonalnej pomocy dzieciom. Te, można zdobyć wyłącznie drogą efektywnej nauki i profesjonalnego przygotowania. Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce, w którym kształci się najlepszych specjalistów w zakresie pracy psychologicznej i terapii pedagogicznej dzieci w grupach przedszkolnych szkolnych i w klasach integracyjnych. Jeśli pragniesz zdobyć kwalifikacje w tym zakresie i świadczyć pracę na najwyższym poziomie, zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną. Nasi specjaliści i wykładowcy akademiccy, w pełni przygotują Cię do wspierania rozwoju i przeprowadzania terapii z dziećmi i młodzieżą. Za sprawą naszego nowoczesnego podejścia w nauczaniu, nabędziesz wszystkie potrzebne Ci umiejętności praktyczne, i zostaniesz cenionym specjalistą w tej dziedzinie. Pomożemy Ci wykorzystać twój wewnętrzny potencjał w 100 %, dzięki czemu będziesz mógł nie tylko z powodzeniem znaleźć satysfakcjonującą pracę, ale także będziesz osiągał w niej niesamowite efekty. Odkryj swój wewnętrzny potencjał i rozwiń swoje kompetencje - świadcz profesjonalną pomoc najmłodszym i spełniaj swoje ambicje i aspiracje. Zdobądź wiedzę na temat wszelkich zaburzeń, wpływu czynników środowiskowych, sposobów przezwyciężania trudności i przeprowadzania terapii - zapisz się na studia podyplomowe. Oferujemy Ci najlepsze przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu i wysoce cenione kwalifikacje, uprawniające do dobrze płatnej i atrakcyjnej pracy.

Adresaci studiów

Jesteś nauczycielem, bądź wychowawcą w przedszkolu, szkole, lub w placówce oferującej pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju? Pracujesz w stowarzyszeniu, fundacji, lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Pragniesz pomagać osobom cierpiącym na autyzm, ADHD, czy upośledzenie umysłowe? Zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, gdzie zdobędziesz wiedzę i kompetencje potrzebne do świadczenia fachowej pomocy i prowadzenia profilaktyki trudności wychowawczych. Dzięki oferowanemu przez nas wykształceniu, będziesz mógł podjąć pracę w szkole, przedszkolu czy innej placówce oświatowej.

Cel studiów

Celem naszej kadry, która składa się z najlepszych wykładowców i specjalistów, jest wyposażenie Cię w szeroką wiedzę i przydatne umiejętności, które umożliwią Ci samodzielne udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, zaburzeniami sensorycznymi, chorobami przewlekłymi, dysfunkcjami i ze szczególnymi uzdolnieniami. Kończąc studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, uzyskasz świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych (w tym integracyjnych), innych placówkach posiadających te zajęcia w swojej ofercie programowej oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jako lider w podnoszeniu kwalifikacji, wyposażymy Cię w pogłębioną wiedzę dotyczącą przeróżnych aspektów, w tym czynników środowiskowych, wpływających na zachowanie dzieci, czy metod wykorzystywania tej wiedzy w codziennej pracy, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów. Wybierając studia podyplomowe, wybierasz przygotowanie i wykształcenie najwyższej jakości.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, zdobędziesz zestaw umiejętności, wiedzy, narzędzi, metod, oraz kwalifikacji do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach integracyjnych. Zyskasz także kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23, poz. 133; z 2005 r. nr 13, poz.114; z 2003 r. nr 23, poz.192). Dzięki temu, będziesz w stanie analizować zależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi a zachowaniem, prowadzić ocenę behawioralną, planować interwencje i ewaluować jej efektywność, czy świadczyć usługi terapeutyczne i realizować psychologiczne działania wspierające dzieci i młodzież w jednostkach oświatowych. To sprawi, że zyskasz dziesiątki możliwości rozwoju swojej kariery. Zacznij budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich już dziś - zapisz się na studia podyplomowe i realizuj swoje plany i marzenia.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Diagnostyka pedagogiczna
Etyka zawodu nauczyciela
Formy , narzędzia pracy z uczniem zdolnym i słabym i wsparcia rodziców tych uczniów
Instytucjonalne i pozainstytucjonalen formy pomocy psycho-pedagogicznej dziecku trudnemu
Interwencja środowiskowa
Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
Metody pracy w grupie /klasie integracyjnej
Metody pracy z dziećmi z autyzmem
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej iwspółpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Podstawy kulturowego rozwoju dziecka
Podstawy pracy logopedycznej i logorytmicznej
Praca z dzieckiem trudnym w domu ,przedszkolu i szkole
Praktyka
Procesy i pojęcia z analizy zachowania-od teorii do praktyki
Profilaktyka i terapia uzależnień dzieci i młodzieży
Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia szkolna
Psychologia uczenia się dzieci
Techniki terapii behawioralnej , reakcji lękowej , nerwic
Terapia poprzez muzykę, plastykę i sztukę
Trening umiejętności interpersonalnych i społecznych
Warsztaty pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zwłaszcza z autyzmem,ADHD,mutyzmem,upośledzeniem umysłowym
Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
Zagadnienia etyczne - praca z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2019 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 900 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Jesteś naszym obecnym słuchaczem? Zapisz się na kolejne studia podyplomowe w ISP i odbierz specjalny rabat w wysokości -100 zł od ceny każdego semestru! Wystarczy, że wybierzesz dla siebie kolejne studia i zapiszesz się online! Nie zwlekaj!

Zapraszamy do pobrania plików:

- Regulamin praktyk

- Informacja dotycząca praktyk WSHEAplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 800 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 4