Odnawialne Źródła Energii - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Odnawialne Źródła Energii

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3600,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Wysiłek i trud, który wkładasz w naukę, opłaca się wtedy, gdy angażujesz swoje siły we właściwym kierunku. Dopiero w ten sposób, możesz zyskać pewność, że każda godzina spędzona na kształceniu się, pracuje na twoją przyszłość i rozwój. Tak jak każdy, posiadasz swoje mocne i słabe strony - grunt, to dobrze wykorzystać własne zalety w zawodzie, który przyniesie Ci samorealizację i spełnienie ambicji. Nawet najwęższa branża czy specjalizacja ma sens, gdy wiesz, że jesteś właściwą osobą do pracy w niej. Wykazująć konsekwentnosć i upór, możesz osiągnąć znacznie więcej, niż Ci się wydaje. Nie trać czasu i spożytkuj go w dziedzinie, którą kochasz i którą się pasjonujesz. Dziś, rynek pracy czeka na takie osoby jak Ty. Współczesne szkolnictwo coraz szybciej adaptuje nowe przedmioty i elementy nauczania. Tradycyjny zestaw lekcji wymaga uzupełniania go o nowe zagadnienia i wiedzę, w dużym stopniu odpowiadającą aktualnym realiom i warunkom życia. Z tego również powodu, wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w innowacyjnych dziedzinach, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie, obejmujące podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne, do zarażania wiedzą młodych ludzi na każdym szczeblu kształcenia. To niesamowita szansa dla wszystkich, którzy ukończyli już studia wyższe uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, lecz chcą poszerzyć swoje perspektywy i wyprzedzić nadchodzące wielkimi krokami zmiany. Jeśli jesteś taką osobą, nie marnuj swojego potencjału i zacznij budować dla siebie lepszą przyszłość. Zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Odnawialne Źródła Energii. To propozycja 2 semestrów nauki w ramach 19 przedmiotów, wśród których czekają na Ciebie angażujące ćwiczenia, rozwijające wykłady i fantastyczne praktyki - wszystko pod okiem najlepszych fachowców z naszej kadry. Wykorzystaj swoją dotychczasową wiedzę, aby zdobyć zupełnie nowe kompetencje w zakresie nowoczesnych źródeł energii, poszanowania środowiska, innowacyjnych technologii i zaskakujących rozwiązań, które lada chwila, staną się częścią naszej codzienności. Kariera zawodowa stanie dla Ciebie otworem - wykorzystując kwalifikacje zdobyte w Instytucie Studiów Podyplomowych staniesz się prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Odnawialne Źródła Energii to oferta wzbogacenia własnych kwalifikacji, w celu poszerzenia perspektyw zawodowych i zyskania większej konkurencyjności na rynku pracy, szczególnie dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), a także do tych, którzy aktywnie nauczają już jednego przedmiotu, lecz pragną uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego. Czekamy na nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu i wszystkich pracowników oświaty zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu OZE. Zainwestuj w siebie i zagwarantuj sobie stabilną przyszłość i dogodną pozycję, do zaplanowania fantastycznej kariery naukowej i zawodowej.

Cel studiów

Głównym cele naszej kadry na specjalności Odnawialne Źródła Energii, jest kompleksowe, wielowymiarowe i niezwykle efektywne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na unikatowym kierunku z zakresu odnawialnych źródeł energii. Gwarancją uzyskania kwalifikacji najwyższej jakości jest nasz innowacyjny program nauczania, przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz doświadczonych fachowców praktycznych, skierowany do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów technicznych. Szczególny nacisk kładziemy na jak najlepsze praktyki, podczas, których studenci mogą nie tylko czerpać z wieloletniego doświadczenia wykładowców, lecz rozwijać własne twórcze myślenie i umiejętność atrakcyjnego przekazywania poszczególnych zagadnień. W ich trakcie nauczymy Cię takich zdolności jak lutowanie na twardo przy użyciu pałeczek lutowniczych ze srebrem, standardowe lutowanie miękkie, odzyskiwanie gazu z układu chłodniczego, sprawdzanie szczelności układu chłodniczego, nabicie układu chłodniczego, wykonanie próżni w układzie chłodniczym, zgrzewanie elektrooporowe, zaciskanie rur typu „steel”, zgrzewanie polifuzyjne, badanie stężenie roztworu glikolowego, gięcie rur chłodniczych czy montaż instalacji fotowoltaicznej typu „on grid” i „off grid”. Z tak solidnym przygotowaniem, z łatwością odnajdziesz się na dzisiejszym rynku pracy i zrealizujesz własne ambicje i marzenia. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Perspektywy zawodowe

Ukończenie Podyplomowych Studiów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii upoważnia absolwentów do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii, techniką urządzeń i systemów we wszystkich typach szkół, w szkolnictwie zarówno stopnia podstawowego, średniego jak i zawodowego. Uzyskana umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi multimedialnych gwarantuje nauczanie każdej grupy wiekowej na najwyższym poziomie. Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne przydatne są na stanowiskach związanych z energetyką oraz systemami grzewczymi czy dotacjami zarówno w firmach usługowych, sprzedażowych, szkoleniowych, konsultingowych czy doradczych jak i instytucjach budżetowych.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia trwają 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 30 listopada 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 600 zł
 • Koszt semestru - 1 800 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
Średnia cena za semestr
1 600 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
Średnia cena za semestr
1 600 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
Średnia cena za semestr
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł