Neurodydaktyka i Dydaktyka Medialna (studia online) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Neurodydaktyka i Dydaktyka Medialna (studia online)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4500,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Współczesny rynek pracy jest nasycony osobami o określonych kompetencjach i cechujących się niewielką elastycznością - z tego powodu, specjaliści i badacze tej sfery zalecają ciągły rozwój i zdobywanie uniwersalnego wykształcenia, czy też przygotowania. aby zapewnić sobie bezpieczną i stabilną pozycję w realiach dynamicznych procesów i zmieniających się wciąż okoliczności. Ukończenie studiów na kierunku przygotowującym do wykonywania tylko jednego zawodu, może okazać się niewystarczającym krokiem, w celu rozpoczęcia i prowadzenia wysoce atrakcyjnej kariery zawodowej lub naukowej. Nadmiar pracowników wykwalifikowanych w określonej profesji, skutkuje problemami ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż liczba etatów jest naturalnie ograniczona. Dużo lepszym rozwiązaniem, które należy wziąć pod uwagę, by poszerzyć swoje perspektywy zawodowe, jest śledzenie obecnych trendów i uważna obserwacja dynamicznie rozwijającego się świata, a następnie, wyciąganie odpowiednich wniosków, które wskazują na to, jakie zawody już niedługo cieszyć się będą dużym zapotrzebowaniem. Takimi przyszłościowym dziedzinami są właśnie neurodydaktyka i dydaktyka medialna. W związku z rozwojem współczesnego świata, sposoby uczenia się i wszelkich form edukacji ulegają ciągłej zmianie. Tradycyjne formy przekazywania wiedzy nie zawsze nadają się do panujących realiów, co wymusza na coraz większej liczbie placówek i instytucji zatrudnianie osób, specjalizujących się w ww. dziedzinach. Postęp staje się faktem, i Ty możesz zostać jego częścią. Instytut Studiów Podyplomowych to instytucja, w której doskonale zdajemy sobie sprawę z niedostatecznej ilości osób o wiedzy i kompetencjach z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki medialnej na rynku pracy, dlatego, w celu zaspokojenia tej luki, a jednocześnie zagwarantowania Ci obiecującej przyszłości, oferujemy studia podyplomowe na specjalności Neurodydaktyka i dydaktyka medialna. Jeśli interesujesz się neurobiologią i edukacją na odległość, nie marnuj swojego potencjału i uzupełnij swoje umiejętności i przygotowanie merytoryczne o cenne zagadnienia i kwalifikacje z zakresu tej innowacyjnej dziedziny. Wspieranie procesu uczenia się, pobudzanie twórczego myślenia i optymalizowanie efektów dzięki najnowszym odkryciom z zakresu badań nad ludzkim mózgiem to nie przyszłość - ta rewolucja ma miejsce tu i teraz. Zapisz się już dziś i rozpocznij ekscytującą karierę zawodową. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość - otrzymasz od nas pełne wsparcie najlepszych specjalistów i wykładowców oraz kompletny zestaw kompetencji, które znacznie wpłyną na jakość wykonywanej przez Ciebie pracy.

Adresaci studiów

Powyższy kierunek polecany jest szczególnie nauczycielom edukującym dzieci i młodzież we wszystkich typach szkół. Ponadto, będzie doskonałym uzupełnieniem kompetencji zawodowych dla szkoleniowców, tutorów, trenerów rozwoju osobistego, a nawet informatyków chcących zostać dydaktykami. Managerowie dzięki wiedzy zdobytej podczas toku studiów, zyskają umiejętność innowacyjnego zarządzania swoim zespołem i efektywnego pobudzania go do twórczej pracy. Specjalność Neurodydaktyka i dydaktyka medialna rozwinie także kompetencje wszystkich, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w efektywnym wykorzystywaniu możliwości swojego mózgu. Jest zatem adresowany także do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w edukacji, a także do opiekunów osób starszych pragnących usprawnić pracę mózgu pacjentów,którymi się opiekują.

Cel studiów

Podstawowym celem studiów, jaki obiera sobie kadra dydaktyczna Instytutu Studiów Podyplomowych w toku realizacji zagadnień zawartych w programie, jest przekazanie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki, a także w opiece nad dziećmi i osobami starszymi. Podczas zajęć, wykładowcy dzielić się będą ze studentami najnowszą wiedzą w tym temacie, prezentując wyniki najaktualniejszych badań nad tak skomplikowaną i zagadkową materią, jaką jest ludzki mózg. Studenci poznają także zagadnienia na jakich opierają się neurobiologiczne podstawy uczenia się i dowiedzą się jakie czynniki je wspierają, a jakie przyczyniają się do ich zahamowania. Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej środowiska edukacyjnego. Dzięki nam dowiesz się jak wykorzystywać innowacyjne zasady do wspierania procesu uczenia się i sprawnego motywowania do pracy kreatywnej. Nasi specjaliści nauczą Cię jak planować zajęcia, dobierać materiał dydaktyczny i multimedialny, opierając się na wnioskach płynących z badań nad mózgiem. Poznasz nowoczesne narzędzia multimedialne, niezbędne do odpowiedniego przekazania treści programowych. Ponadto, zapoznasz się z osiągnięciami skutecznej edukacji na odległość oraz zastosowaniami neurodydaktyki i wzbogacisz swoje kompetencje coachingowe, tutoringowe czy mentoringowe. Studia oparte są na innowacyjnym programie nauczania, który skupiony jest na efektywnym i skutecznym przekazywaniu zestawu wiedzy teoretycznej i szeregu kompetencji. Nasza kadra to doświadczeni w neurodydaktyce i dydaktyce medialnej fachowcy oraz trenerzy szybkiego uczenia się, zapamiętywania i pracy kreatywnej, którzy podzielą się z Tobą tajnikami swojego sukcesu. Skorzystaj z nieograniczonego potencjału, który dają Ci studia podyplomowe - zapisz się już dziś!

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów podyplomowych na specjalności Neurodydaktyka i dydaktyka medialna, zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci uzyskać konkurencyjną pozycję na rynku pracy. Zyskasz dziesiątki szans i możliwości na podjęcie pracy, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w podmiotach prywatnych, gdzie poszukiwani są specjaliści z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki medialnej. Wykorzystaj swoje wewnętrzne atuty, ubrane w wysokiej jakości przygotowanie i pomóż innym w poprawianiu ich efektywności i przyswajaniu nowych informacji czy kompetencji. Ciesz się ciekawą i satysfakcjonującą pracą, która urozmaici twoje życie w sposób, którego nawet się nie spodziewałeś. Czekamy właśnie na Ciebie!

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 31 października 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4 500 zł
 • Koszt semestru - 1 500 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • 100 złotych rabatu na każdy semestr dla wszystkich!

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 600 zł
3 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 700 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
2 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 400 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 600 zł
3 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 700 zł