Neurodydaktyka i Dydaktyka Medialna - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Neurodydaktyka i Dydaktyka Medialna

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4500,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Współczesny rynek pracy jest nasycony osobami o określonych kompetencjach i cechujących się niewielką elastycznością - z tego powodu, specjaliści i badacze tej sfery zalecają ciągły rozwój i zdobywanie uniwersalnego wykształcenia, czy też przygotowania. aby zapewnić sobie bezpieczną i stabilną pozycję w realiach dynamicznych procesów i zmieniających się wciąż okoliczności. Ukończenie studiów na kierunku przygotowującym do wykonywania tylko jednego zawodu, może okazać się niewystarczającym krokiem, w celu rozpoczęcia i prowadzenia wysoce atrakcyjnej kariery zawodowej lub naukowej. Nadmiar pracowników wykwalifikowanych w określonej profesji, skutkuje problemami ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż liczba etatów jest naturalnie ograniczona. Dużo lepszym rozwiązaniem, które należy wziąć pod uwagę, by poszerzyć swoje perspektywy zawodowe, jest śledzenie obecnych trendów i uważna obserwacja dynamicznie rozwijającego się świata, a następnie, wyciąganie odpowiednich wniosków, które wskazują na to, jakie zawody już niedługo cieszyć się będą dużym zapotrzebowaniem. Takimi przyszłościowym dziedzinami są właśnie neurodydaktyka i dydaktyka medialna. W związku z rozwojem współczesnego świata, sposoby uczenia się i wszelkich form edukacji ulegają ciągłej zmianie. Tradycyjne formy przekazywania wiedzy nie zawsze nadają się do panujących realiów, co wymusza na coraz większej liczbie placówek i instytucji zatrudnianie osób, specjalizujących się w ww. dziedzinach. Postęp staje się faktem, i Ty możesz zostać jego częścią. Instytut Studiów Podyplomowych to instytucja, w której doskonale zdajemy sobie sprawę z niedostatecznej ilości osób o wiedzy i kompetencjach z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki medialnej na rynku pracy, dlatego, w celu zaspokojenia tej luki, a jednocześnie zagwarantowania Ci obiecującej przyszłości, oferujemy studia podyplomowe na specjalności Neurodydaktyka i dydaktyka medialna. Jeśli interesujesz się neurobiologią i edukacją na odległość, nie marnuj swojego potencjału i uzupełnij swoje umiejętności i przygotowanie merytoryczne o cenne zagadnienia i kwalifikacje z zakresu tej innowacyjnej dziedziny. Wspieranie procesu uczenia się, pobudzanie twórczego myślenia i optymalizowanie efektów dzięki najnowszym odkryciom z zakresu badań nad ludzkim mózgiem to nie przyszłość - ta rewolucja ma miejsce tu i teraz. Zapisz się już dziś i rozpocznij ekscytującą karierę zawodową. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość - otrzymasz od nas pełne wsparcie najlepszych specjalistów i wykładowców oraz kompletny zestaw kompetencji, które znacznie wpłyną na jakość wykonywanej przez Ciebie pracy.

Adresaci studiów

Powyższy kierunek polecany jest szczególnie nauczycielom edukującym dzieci i młodzież we wszystkich typach szkół. Ponadto, będzie doskonałym uzupełnieniem kompetencji zawodowych dla szkoleniowców, tutorów, trenerów rozwoju osobistego, a nawet informatyków chcących zostać dydaktykami. Managerowie dzięki wiedzy zdobytej podczas toku studiów, zyskają umiejętność innowacyjnego zarządzania swoim zespołem i efektywnego pobudzania go do twórczej pracy. Specjalność Neurodydaktyka i dydaktyka medialna rozwinie także kompetencje wszystkich, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w efektywnym wykorzystywaniu możliwości swojego mózgu. Jest zatem adresowany także do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w edukacji, a także do opiekunów osób starszych pragnących usprawnić pracę mózgu pacjentów,którymi się opiekują.

Cel studiów

Podstawowym celem studiów, jaki obiera sobie kadra dydaktyczna Instytutu Studiów Podyplomowych w toku realizacji zagadnień zawartych w programie, jest przekazanie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki, a także w opiece nad dziećmi i osobami starszymi. Podczas zajęć, wykładowcy dzielić się będą ze studentami najnowszą wiedzą w tym temacie, prezentując wyniki najaktualniejszych badań nad tak skomplikowaną i zagadkową materią, jaką jest ludzki mózg. Studenci poznają także zagadnienia na jakich opierają się neurobiologiczne podstawy uczenia się i dowiedzą się jakie czynniki je wspierają, a jakie przyczyniają się do ich zahamowania. Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej środowiska edukacyjnego. Dzięki nam dowiesz się jak wykorzystywać innowacyjne zasady do wspierania procesu uczenia się i sprawnego motywowania do pracy kreatywnej. Nasi specjaliści nauczą Cię jak planować zajęcia, dobierać materiał dydaktyczny i multimedialny, opierając się na wnioskach płynących z badań nad mózgiem. Poznasz nowoczesne narzędzia multimedialne, niezbędne do odpowiedniego przekazania treści programowych. Ponadto, zapoznasz się z osiągnięciami skutecznej edukacji na odległość oraz zastosowaniami neurodydaktyki i wzbogacisz swoje kompetencje coachingowe, tutoringowe czy mentoringowe. Studia oparte są na innowacyjnym programie nauczania, który skupiony jest na efektywnym i skutecznym przekazywaniu zestawu wiedzy teoretycznej i szeregu kompetencji. Nasza kadra to doświadczeni w neurodydaktyce i dydaktyce medialnej fachowcy oraz trenerzy szybkiego uczenia się, zapamiętywania i pracy kreatywnej, którzy podzielą się z Tobą tajnikami swojego sukcesu. Skorzystaj z nieograniczonego potencjału, który dają Ci studia podyplomowe - zapisz się już dziś!

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów podyplomowych na specjalności Neurodydaktyka i dydaktyka medialna, zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci uzyskać konkurencyjną pozycję na rynku pracy. Zyskasz dziesiątki szans i możliwości na podjęcie pracy, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w podmiotach prywatnych, gdzie poszukiwani są specjaliści z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki medialnej. Wykorzystaj swoje wewnętrzne atuty, ubrane w wysokiej jakości przygotowanie i pomóż innym w poprawianiu ich efektywności i przyswajaniu nowych informacji czy kompetencji. Ciesz się ciekawą i satysfakcjonującą pracą, która urozmaici twoje życie w sposób, którego nawet się nie spodziewałeś. Czekamy właśnie na Ciebie!

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4500,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 375 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.