J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

.

- Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

.

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3300,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Każdy wybór podejmowany w życiu prywatnym lub zawodowym powinien być motywowany określonym celem. Bez założonego sobie celu, kierunku, w którym chcemy podążać, nasze wysiłki tracą sens, często przeistaczając się w zwykłe marnotrawstwo czasu. Powinny o tym pamiętać szczególnie osoby, które muszą podjąć decyzje odnośnie swojej przyszłości zawodowej i, co się tym wiąże, odnośnie swojego wykształcenia. Sekretem w tym przypadku jest wielowymiarowe myślenie, które pozwala nie tylko przewidywać określone trendy na rynku pracy, ale przede wszystkim dokonywać takich wyborów, które skutkują uniwersalnym przygotowaniem do wykonywania kilku zawodów. Najważniejszym składnikiem sukcesu jest umiejętność adaptacji, która sprawia, iż to nie zdobyte wykształcenie czy dyplom stanowią nasz główny atut przesądzający o naszej konkurencyjności, lecz nasz potencjał, który ubrany jest w wiele przydatnych w różnych dziedzinach kompetencji. To on stanowi klucz, który otworzy nam w życiu niezliczoną ilość drzwi tj. szans, umożliwiających nam rozwój osobisty i zawodowy. Wykształcenie to nie tylko raz dane przygotowanie do wykonywania określonej pracy, lecz proces samodoskonalenia swoich najmocniejszych stron i szlifowania ich w tych aspektach, które będą dla nas przydatne. Odnosi się to przede wszystkim do kompetencji językowych. Umiejętność posługiwania się danym językiem może być pożądaną cechą, która łatwo można wykorzystać w satysfakcjonującej i dochodowej pracy. Jeśli znasz język hiszpański, znasz sposób komunikowania i dotarcia do ok. 1,5 miliarda osób na całym świecie, które używają go na codzień. Posiadasz umiejętność, którą chce posiąść coraz więcej ludzi, w tym również dzieci. Oczywistym jest, że sam język angielski traktowany jest na współczesnym rynku pracy jako absolutny standard - dopiero znajomość drugiego języka obcego stanowi o konkurencyjności. Co więcej, język nie ma przypisanej branży - wykorzystywany jest w praktycznie każdej możliwej dziedzinie. Z tego powodu, współczesny system szkolnictwa kładzie coraz większy nacisk na nauczanie bilingwalne. Język hiszpański jest jednym z najczęściej wybieranych przez dzieci rozpoczynające naukę językiem. Dlatego rynek wciąż generuje rosnące zapotrzebowanie na osoby, które potrafią go skutecznie i efektywnie nauczać. Zatem ukończenie studiów podyplomowych na specjalności język hiszpański to świetna decyzja, która znacznie pomoże Ci znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę, czy to w szkole, czy jako nauczyciel na prywatnych kursach językowych. Otwórz oczy i zobacz ile możesz zyskać - zapisz się na studia podyplomowe J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej na Instytucie Studiów Podyplomowych i urzeczywistnij swoje wizje i marzenia.

Adresaci studiów

Rozwijaj swoje kwalifikacje z naszą wyspecjalizowaną kadrą i poszerzaj swoje perspektywy. Studia adresowane są do absolwentów co najmniej studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka hiszpańskiego w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub pogłębić wiedzę językową oraz metodyczną. Dzięki nam staniesz się profesjonalistą i specjalistą w tej dziedzinie. Poczyń ważny krok w swojej karierze i doskonal swoje kompetencje na niespotykanym dotąd poziomie.

Cel studiów

Zapisując się na studia podyplomowe na specjalności J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej otrzymujesz szansę na podniesienie swoich umiejętności dzięki wsparciu naszej wyspecjalizowanej kadry wykładowców. Naszym nadrzędnym celem jest kształcenie osób w taki sposób, aby zyskały one nie tylko pełną samodzielność do wykonywania zawodu nauczyciela, ale przede wszystkim aby poszerzyły one swoje horyzonty i perspektywy na wielu płaszczyznach. Wiedząc jak ważny jest twój czas, stawiamy na efektywność, skuteczność, nowoczesność i innowacyjność. Wyposażamy przyszłych nauczycieli języka w wiedzę lingwistyczną oraz z zakresu dydaktyki przedmiotowej i metodyki nauczania języka obcego. Program studiów został ułożony z myślą o nauczaniu najmłodszych i wszystkie jego składowe skupiają się właśnie na czytelnym przekazie dla tej grupy wiekowej (rodzaje ćwiczeń, metodologia nauczania itp.). Dzięki nam dowiesz się jak realizować program nauczania, opracowywać swoje innowacyjne metody i jak korzystać z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Z tak solidnym przygotowaniem będziesz gotów wykorzystać swoje najmocniejsze strony i wewnętrzny potencjał w znalezieniu fantastycznej i bardzo opłacalnej pracy. Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Dziesiątki możliwości pracy w zawodzie, na który istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie, tylko za sprawą ukończenia studiów podyplomowych? Z nami to możliwe! Nie marnuj swojego czasu na pozorny rozwój, tylko zacznij budować lepsze perspektywy dla siebie już dziś. Jako absolwent specjalności J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej bez problemu znajdziesz zatrudnienie w licznych szkołach i przedszkolach państwowych jak i prywatnych oraz na licznych kursach językowych, które cieszą się od wielu lat olbrzymią popularnością.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Dydaktyka nauczania języka hiszpańskiego dziecka z dysleksją
Dydaktyka nauczania języka hiszpańskiego w klasach I-III
Dydaktyka nauczania języka hiszpańskiego w przedszkolu
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Fonetyka- przykładowe techniki
Kształtowanie sprawności mówienia
Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
Podstawy dydaktyki
Praktyka
Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
Sprawność pisania (poziom elementarny)
Środki audiowizualne w nauczaniu j. hiszpańskiego
Technologie informacyjne w edukacji
Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Warsztat kreatywnego nauczyciela - innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Wiedza o krajach hiszpańskiego obszaru językowego
Znajomość struktur gramatycznych

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 25.04.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3300,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 275 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E


Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • skierowanie z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.