J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Okres realizacji studiów od marca 2019 do marca 2020 roku.
 • Stała liczba semestrów.
 • Dyplomy dla słuchaczy, którzy zapiszą się w marcu w 2019 roku będą wydawane w marcu 2020 roku, czyli po 12 miesiącach. Data wydawania dyplomów może ulec zmianie, jeśli Słuchacz nie uzyska zaliczeń w wyznaczonym terminie.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Aplikuj teraz” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 798-957-490, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

*Powyższe informacje dotyczą osób, które biorą udział w rekrutacji wiosennej 2019 r.

Każdy wybór podejmowany w życiu prywatnym lub zawodowym powinien być motywowany określonym celem. Bez założonego sobie celu, kierunku, w którym chcemy podążać, nasze wysiłki tracą sens, często przeistaczając się w zwykłe marnotrawstwo czasu. Powinny o tym pamiętać szczególnie osoby, które muszą podjąć decyzje odnośnie swojej przyszłości zawodowej i, co się tym wiąże, odnośnie swojego wykształcenia. Sekretem w tym przypadku jest wielowymiarowe myślenie, które pozwala nie tylko przewidywać określone trendy na rynku pracy, ale przede wszystkim dokonywać takich wyborów, które skutkują uniwersalnym przygotowaniem do wykonywania kilku zawodów. Najważniejszym składnikiem sukcesu jest umiejętność adaptacji, która sprawia, iż to nie zdobyte wykształcenie czy dyplom stanowią nasz główny atut przesądzający o naszej konkurencyjności, lecz nasz potencjał, który ubrany jest w wiele przydatnych w różnych dziedzinach kompetencji. To on stanowi klucz, który otworzy nam w życiu niezliczoną ilość drzwi tj. szans, umożliwiających nam rozwój osobisty i zawodowy. Wykształcenie to nie tylko raz dane przygotowanie do wykonywania określonej pracy, lecz proces samodoskonalenia swoich najmocniejszych stron i szlifowania ich w tych aspektach, które będą dla nas przydatne. Odnosi się to przede wszystkim do kompetencji językowych. Umiejętność posługiwania się danym językiem może być pożądaną cechą, która łatwo można wykorzystać w satysfakcjonującej i dochodowej pracy. Jeśli znasz język hiszpański, znasz sposób komunikowania i dotarcia do ok. 1,5 miliarda osób na całym świecie, które używają go na codzień. Posiadasz umiejętność, którą chce posiąść coraz więcej ludzi, w tym również dzieci. Oczywistym jest, że sam język angielski traktowany jest na współczesnym rynku pracy jako absolutny standard - dopiero znajomość drugiego języka obcego stanowi o konkurencyjności. Co więcej, język nie ma przypisanej branży - wykorzystywany jest w praktycznie każdej możliwej dziedzinie. Z tego powodu, współczesny system szkolnictwa kładzie coraz większy nacisk na nauczanie bilingwalne. Język hiszpański jest jednym z najczęściej wybieranych przez dzieci rozpoczynające naukę językiem. Dlatego rynek wciąż generuje rosnące zapotrzebowanie na osoby, które potrafią go skutecznie i efektywnie nauczać. Jeśli jesteś absolwentem filologii hiszpańskiej lub innego kierunku z językiem hiszpańskim, a twój poziom spełnia kryteria klasyfikacji ESOKJ na poziomie B2, wykorzystaj nabyte do tej pory umiejętności do nauki nowych, cennych kwalifikacji do nauczania. W ten sposób zyskasz cały szereg możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej. To świetna decyzja, która znacznie pomoże Ci znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę, czy to w szkole, czy jako nauczyciel na prywatnych kursach językowych. Otwórz oczy i zobacz ile możesz zyskać - zapisz się na studia podyplomowe J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej na Instytucie Studiów Podyplomowych i urzeczywistnij swoje wizje i marzenia.

Adresaci studiów

Rozwijaj swoje kwalifikacje z naszą wyspecjalizowaną kadrą i poszerzaj swoje perspektywy. Studia adresowane są do absolwentów filologii hiszpańskiej oraz innych kierunków studiów, znających język hiszpański na poziomie co najmniej B2 według ESOKJ, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka hiszpańskiego w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub pogłębić wiedzę językową oraz metodyczną. Dzięki nam staniesz się profesjonalistą i specjalistą w tej dziedzinie. Poczyń ważny krok w swojej karierze i doskonal swoje kompetencje na niespotykanym dotąd poziomie.

Cel studiów

Zapisując się na studia podyplomowe na specjalności J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej otrzymujesz szansę na podniesienie swoich umiejętności dzięki wsparciu naszej wyspecjalizowanej kadry wykładowców. Naszym nadrzędnym celem jest kształcenie osób w taki sposób, aby zyskały one nie tylko pełną samodzielność do wykonywania zawodu nauczyciela, ale przede wszystkim aby poszerzyły one swoje horyzonty i perspektywy na wielu płaszczyznach. Wiedząc jak ważny jest twój czas, stawiamy na efektywność, skuteczność, nowoczesność i innowacyjność. Wyposażamy przyszłych nauczycieli języka w wiedzę lingwistyczną oraz z zakresu dydaktyki przedmiotowej i metodyki nauczania języka obcego. Program studiów został ułożony z myślą o nauczaniu najmłodszych i wszystkie jego składowe skupiają się właśnie na czytelnym przekazie dla tej grupy wiekowej (rodzaje ćwiczeń, metodologia nauczania itp.). Dzięki nam dowiesz się jak realizować program nauczania, opracowywać swoje innowacyjne metody i jak korzystać z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Z tak solidnym przygotowaniem będziesz gotów wykorzystać swoje najmocniejsze strony i wewnętrzny potencjał w znalezieniu fantastycznej i bardzo opłacalnej pracy. Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Dziesiątki możliwości pracy w zawodzie, na który istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie, tylko za sprawą ukończenia studiów podyplomowych? Z nami to możliwe! Nie marnuj swojego czasu na pozorny rozwój, tylko zacznij budować lepsze perspektywy dla siebie już dziś. Jako absolwent specjalności J. hiszpański w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej bez problemu znajdziesz zatrudnienie w licznych szkołach i przedszkolach państwowych jak i prywatnych oraz na licznych kursach językowych, które cieszą się od wielu lat olbrzymią popularnością.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2019 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 900 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Jesteś naszym obecnym słuchaczem? Zapisz się na kolejne studia podyplomowe w ISP i odbierz specjalny rabat w wysokości -100 zł od ceny każdego semestru! Wystarczy, że wybierzesz dla siebie kolejne studia i zapiszesz się online! Nie zwlekaj!

Zapraszamy do pobrania plików:

- Regulamin praktyk

- Informacja dotycząca praktyk WSHEAplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 4
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 800 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 400 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3