Integracja Sensoryczna

Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna

Poprawna odpowiedź na pytanie “komu udaje się osiągnąć sukces” jest “ten, kto nieprzerwanie dba o swój rozwój”. Nie można być dobrym specjalistą w danej dziedzinie, jeśli nie śledzi i nie wdraża się najnowszych metod, środków i odkryć, które są z nią związane. Planując karierę zawodową, musimy zaakceptować fakt, iż nic nie jest stałe. Z tego powodu, musimy przywiązywać wagę do ciągłego rozwoju swoich umiejętności i kompetencji. Dopiero ten ustawiczny wysiłek zagwarantuje nam komfortową i obiecująca pozycję, a wraz z nią ekscytujące wyzwania zawodowe i adekwatne do nich zarobki. Aby pielęgnować tą swoistą uniwersalność warto zwrócić się do profesjonalistów, którzy pomogą nam rozwinąć nasz potencjał i poszerzyć swoje perspektywy życiowe i zawodowe. Dotyczy to przede wszystkim pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych, którzy każdego dnia muszą mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami i zmieniającymi się warunkami. Bez stałego progresu, ich praca oraz pozycja na rynku pracy staje się coraz mniej efektywna i pewna. To z myślą o nich Instytut Studiów Podyplomowych utworzył kierunek studiów podyplomowych Integracja sensoryczna.

Jest to specjalność adresowana do osób, które uzyskały tytuł magistra lub licencjat z ww. kierunków, chcących zagwarantować sobie lukratywną przyszłość zawodową czy dobry start w karierę. Dzięki oferowanemu przez nas przygotowaniu zdobędziesz wiedzę i kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Dotarła ona do Polski w 1993 r., a jej twórcą jest dr A. Jean Ayres z Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego. Służy ona poprawie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i metodom, terapia pozwala na dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób aby dziecko odpowiadało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców. Integracja sensoryczna to terapia skierowana do dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi, z ADHD, ADD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznymi, cierpiącymi na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera), niedowidzącymi i niedosłyszącymi, a także z upośledzeniem umysłowym. To olbrzymia pula chorób i zaburzeń, na którą współcześnie choruje bardzo wiele dzieci. Z tego powodu, na rynku pracy istnieje potężne zapotrzebowanie na osoby posiadające kompetencje i kwalifikacje do przeprowadzania tego rodzaju terapii.

Dzięki naszej kadrze, która składa się z samych profesjonalistów i specjalistów w tej dziedzinie, uzyskasz szereg nowych umiejętności i zestaw wiedzy, umożliwiających samodzielną i efektywną pracę w tym zawodzie, co zagwarantuje Ci pewny start w przyszłość. Zyskaj szansę na owocną karierę zawodową w dziesiątkach placówek i instytucji, zapisując się na studia podyplomowe już dziś. Rozwiń posiadane już przygotowanie i przekuj je w cenne kompetencje, które poszerzą twoje perspektywy i znacznie zwiększą twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są wszyscy pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie, fizjoterapeuci, logopedzi i terapeuci zajęciowi z dyplomem magistra czy licencjatem, którzy chcć rozwinąć swój wewnętrzny potencjał w unikatowym i opłacalnym kierunku. To propozycja dla wszystkich, którzy zdecydowani są podjąć intensywny wysiłek i tym samym zbudować sobie fundamenty pod lepsza przyszłość dla siebie i swoich bliskich. Zrealizuj swoje ambicje i aspiracje w ciekawej i atrakcyjnej pracy.

Cel studiów

Nasza kadra i specjaliści nastawieni są na efektywne i sprawne przekazanie Ci szeregu kompetencji praktycznych i zestawu wiedzy poprzez zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne. Nasze innowacyjne podejście to gwarancja skutecznej nauki wszystkiego, co będzie Ci potrzebne w pracy terapety. Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej w teorii i praktyce przygotowują do prowadzenia diagnozy, terapii, zajęć korekcyjnych oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka metodą SI. Uczestnicy studiów otrzymują dodatkowo certyfikat terapeuty sensorycznej wydany przez College Medyczny w Kielcach - dodatkowo płatny. Naszym celem jest kształcenie profesjonalnych terapeutów, firmujących się kwalifikacjami o bardzo wysokiej jakości. Zostań jednym z nich - wszystko zależy od Ciebie.

Perspektywy zawodowe

Terapeci SI moga z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów podyplomowych na specjalności Integracja sensoryczna pozwolą Ci także z łatwością otworzyć i prowadzić własną działalność w tym zakresie.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Nazwa przedmiotu Semestr
Pierwsza pomoc (Ćwiczenia)
Praktyka (Ćwiczenia)
Sala SI ćwiczenia praktyczne (Ćwiczenia)
Anatomia i neurofizjologia rozwojowa (Wykład) 1
Anatomia i neurofizjologia rozwojowa (Ćwiczenia) 1
Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne w SI (Ćwiczenia) 1
Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne w SI) (Wykład) 1
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (Wykład) 1
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (Ćwiczenia) 1
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (Wykład) 1
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (Ćwiczenia) 1
Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej (Wykład) 1
Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI (Ćwiczenia) 1
Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI (Wykład) 1
Zaburzenia integracji sensorycznej (Wykład) 1
Zaburzenia integracji sensorycznej (Ćwiczenia) 1
Zaburzenia w rozwoju układu ruchu (Wykład) 1
Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Wykład) 1
Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Ćwiczenia) 1
ADHD, ADD, wcześniactwo (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Wykład) 2
ADHD, ADD, wcześniactwo (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Ćwiczenia) 2
Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Wykład) 2
Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Ćwiczenia) 2
Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Wykład) 2
Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Ćwiczenia) 2
Programowanie terapii w zaburzeniach SI (Wykład) 2
Programowanie terapii w zaburzeniach SI (Ćwiczenia) 2
Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. (Wykład) 2
Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych (Wykład) 2
Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych (Ćwiczenia) 2
Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno- pedagogiczne (Wykład) 2
Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Wykład) 2
Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) (Wykład) 2

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2018/2019 upływa 15 października 2018

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 października 2018.

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 600 zł
 • Koszt semestru - 1 800 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

*Promocja: TYLKO TERAZ wpisowe -50%!

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w strefie słuchacza.


Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla obecnych studentów ISP - kwota każdego semestru dla kolejnej umowy obniżona o 100 zł!

 • Wpisowe -50% dla rekrutacji na rok 2018/2019.

 • Oferta specjalna dla absolwentów ISP - cena każdego semestru spada o 100 zł!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3