Edukacja muzealna i animacja kultury (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Edukacja muzealna i animacja kultury (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3300,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Edukacja muzealna i animacja kultury to specjalność usytuowana na styku nauk o edukacji, nauk o sztuce, oraz nauk o kulturze. Studia łączą przygotowanie do pełnienia roli edukatora muzealnego z rolą animatora kultury. Specjalność jest propozycją wsparcia rozwoju kompetencji niezbędnych do pełnienia powyższych ról.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów studiów wyższych (I-ego stopnia, II-ego stopnia, jednolitych magisterskich). Specjalność jest propozycją dla osób zainteresowanych pracą w muzeach / ośrodkach edukacji muzealnej lub innych instytucjach związanych z kulturą (domach kultury, samorządach, organizacjach samorządowych, galeriach sztuki, kinach, teatrach, itp.) – w roli edukatorów i/lub animatorów.

Adresatami studiów są także osoby już pracujące w rolach edukatorów muzealnych lub animatorów kultury - pragnących rozwinąć kompetencje potrzebne w pełnieniu tych ról. Studia są dedykowane także dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z kulturą i sztuką oraz pragnących rozwinąć mix kompetencji: społecznych, organizacyjnych i kreatywnych.

Perspektywy zawodowe

Studia Edukacja muzealna i animacja kultury są studiami doskonalącymi. W toku studiów ich Uczestniczki i Uczestnicy mają możliwość nabyć lub rozwinąć:

- zasoby merytoryczne niezbędne do kompetentnego poruszania się w przestrzeni kultury i sztuki,

- umiejętności społeczne potrzebne do pracy w zespole, do pracy z grupami,

- umiejętności organizacyjne przydatne w realizowaniu, koordynowaniu i promowaniu projektów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych.


Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Nazwa przedmiotu
Diagnozowanie potrzeb kulturalnych osób, grup i społeczności
Kompetencje liderskie animatora kultury
Kompetencje osobiste edukatora i animatora
Kompetencje społeczne edukatora i animatora
Kreacja obiektu muzealnego
Metodyka pracy animatora
Metodyka pracy edukacyjnej
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika czasu wolnego
Pedagogika kultury
Podstawy archeologii, etnologii i historii sztuki
Prawo i finanse w kulturze
Wprowadzenie do kulturoznawstwa
Wstęp do muzeologii
Zarządzanie projektem kulturalnym

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3300,00 zł
 • Ilość rat - 10
 • Cena za miesiąc - 330 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.