Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Studia podyplomowe Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Sukces w życiu zawodowym zależy w dużej mierze od jednego czynnika - wytrwałości. To dzięki niej nie poddajemy się stając w obliczu nawet najtrudniejszych wyzwań, które napotykamy na swojej drodzę. Ci, którzy posiadają dość determinacji oraz pasji do wykonywania zawodu nauczyciela wiedzą, że pokonywanie wszelkich trudności i pięcie się w górę to ciągłe samodoskonalenie swoich umiejętności i nabywanie coraz to lepszych kompetencji. Osiągnąć sukces to iść przez życie ze świadomością, że “chcieć to móc”, i że nie ma takich barier, które mogą nas zatrzymać. Posiadasz wykształcenie pedagogiczne? Wyznaczaj sobie nowe cele i realizuj swoje ambicje, podnosząc tym samym swoją wartość na rynku pracy. To z myślą o takich ludziach jak Ty, Instytut Studiów Podyplomowych wprowadził specjalność Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Oferowany przez nas program kształcenia ma za zadanie przygotować słuchaczy do pracy z dziećmi borykającymi się z zespołem Aspergera. Jest to określenie na łagodniejsze formy autyzmu, czyli zaburzeń rozwoju o podłożu neurologicznym, o nieznanym dotąd podłożu. Świadomość społeczna dotyczące tego schorzenia i jego patogenezy jest bardzo niska. Jest to spowodowane faktem, iż zespół Aspergera uznano za chorobę dopiero w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie mniej, jest on diagnozowany u coraz większej ilości dzieci w różnym wieku, co owocuje szybko rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w tej dziedzinie. Możesz być jednym z nich, zapisując się na studia podyplomowe. Nasi wykładowcy w kompleksowy sposób przygotują Cię do przyszłej pracy. Uzyskasz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące diagnozy i metod pracy, oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Realizowany przez nas program uczyni Cię znakomitym pedagogiem i wysokiej klasy specjalistą w tym zakresie. Postaw odważny krok w swojej karierze i poszerz swoje perspektywy zawodowe. Nie czekaj na szansę od losu - stwórz ją dla siebie samemu i śmiało mierz się z kolejnymi wyzwaniami.


Adresaci studiów

Studia podyplomowe Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera to oferta dla wszystkich, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, w szczególności pedagogów i oligofrenopedagogów, którym zależy na zwiększeniu swojej konkurencyjności na rynku pracy i podnoszeniu własnych kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. Nie czekaj, aż inni osiągną to, co sam planujesz od wielu lat. Zapisz się na studia podyplomowe i wykorzystaj swój potencjał do realizacji celów zawodowych. Naucz się jak najlepiej świadczyć swoje usługi i zwiększ swoją efektywność w niespotykanym stopniu.

Cel studiów

Studia podyplomowe ukierunkowane są na jak najdokładniejsze i kompleksowe przekazanie kompletnego zestawu kompetencji i wiedzy, która niezbędna jest w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki solidnemu wykształceniu będziesz bez problemu rozpoznawał zespół Aspergera, a następnie skutecznie pracował z dotkniętym nim dziećmi i młodzieżą. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów magisterskich pozwala na zatrudnienie we wszystkich typach szkół. Oferujemy Ci dziesiątki możliwości w ramach jednej specjalności. Wybierz to, co będzie najlepsze dla twojego rozwoju i postaw na Instytut Studiów Podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku ma szansę znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Nazwa przedmiotu Semestr
Praktyka (Ćwiczenia)
Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego (Wykład) 1
Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego (Ćwiczenia) 1
Etyka zawodu nauczyciela (Wykład) 1
Metody komunikacji pozawerbalnej (Ćwiczenia) 1
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju (Wykład) 1
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju (Ćwiczenia) 1
Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju (Wykład) 1
Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju (Ćwiczenia) 1
Podstawy diagnozy pedagogicznej (Wykład) 1
Podstawy pedagogiki specjalnej (Wykład) 1
Podstawy pedagogiki specjalnej (Ćwiczenia) 1
Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu (Wykład) 1
Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu (Ćwiczenia) 1
Trening umiejętności społecznych i teorii umysły (Wykład) 1
Trening umiejętności społecznych i teorii umysły (Ćwiczenia) 1
Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej (Ćwiczenia) 1
Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej (Wykład) 1
Autystyczne spektrum zaburzeń - przyczyny choroby, rewalidacja (Ćwiczenia) 2
Metoda- terapii wspomagających komunikacji metod AAC (Ćwiczenia) 2
Metoda- terapii wspomagających komunikacji metod AAC (Wykład) 2
Ocena zaburzeń integracji sensorycznej (Ćwiczenia) 2
Ocena zaburzeń integracji sensorycznej (Wykład) 2
Podstawy edukacji, terapii rehabilitacji dzieci z autyzmem (Wykład) 2
Podstawy edukacji, terapii rehabilitacji dzieci z autyzmem (Ćwiczenia) 2
Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera (Ćwiczenia) 2
Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD (Ćwiczenia) 2
Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD (Wykład) 2
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych (Wykład) 2
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych (Ćwiczenia) 2
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspargera oraz innymi zaburzeniami rozwoju (Ćwiczenia) 2
Terapia i wsparcie rodziny dziecka (Wykład) 2
Terapia i wsparcie rodziny dziecka (Ćwiczenia) 2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Ćwiczenia) 2

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2018/2019 upływa 15 października 2018

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 października 2018.

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 2 600 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

*Promocja: TYLKO TERAZ wpisowe -50%!

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w strefie słuchacza.


Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla obecnych studentów ISP - kwota każdego semestru dla kolejnej umowy obniżona o 100 zł!

 • Wpisowe -50% dla rekrutacji na rok 2018/2019.

 • Oferta specjalna dla absolwentów ISP - cena każdego semestru spada o 100 zł!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 400 zł
Semestrów 2