Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • Nacisk na zajęcia praktyczne

 • Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 3 semestry w 12 miesięcy. Świadectwo wydawane w Świadectwo wydawane we wrześniu (po 11 miesiącach)

Studia podyplomowe Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Okres realizacji studiów trwa: w naborze zimowym od października do czerwca (9 miesięcy) / w naborze letnim od marca do lutego (12 miesięcy).
 • Dyplomy dla Słuchaczy, którzy zapiszą się w październiku będą wydawane we wrześniu (po 11 miesiącach) / Dyplomy dla Słuchaczy, którzy zapiszą się w marcu będą wydawane w marcu (po 12 miesiącach). Data wydawania dyplomów może ulec zmianie, jeśli Słuchacz nie uzyska zaliczeń w wyznaczonym terminie.
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 798-957-490, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powyższe informacje dotyczą osób, które biorą udział w rekrutacji zimowej 2019 r.

Realizacja swoich ambicji i aspiracji to często podejmowanie się trudnych i niezwykle wymagających wyzwań. Osoby, które mają w sobie takie pokłady energii, zapału i determinacji powinny w 100% wykorzystywać swój potencjał, zamiast marnować go przy niesatysfakcjonujących pracach i zajęciach. Owocna i udana kariera zawodowa jest w dzisiejszych czasach gwarantem ciekawego i ekscytującego życia. Jest zaprzeczeniem stagnacji, która tak często dotyka osoby z niespotykanymi talentami czy nieprzeciętnymi zdolnościami. Jeśli pragniesz spełniać się w dziedzinie jaką jest pedagogika, studia podyplomowe Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna to wspaniały sposób na rozwinięcie skrzydeł i zyskanie fantastycznych perspektyw zawodowych. Kierunek ten nastawiony jest na zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami zaburzeń w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka oraz przekazanie im umiejętności przeprowadzenia skutecznej terapii. Kompetencje te są istota wspomagania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wymaga to kompleksowej wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki czy psychologii rozwojowej oraz szeregu umiejętności praktycznych. Instytut Studiów Podyplomowych stawia na wykształcenie u studentów swoistej elastyczności, pozwalającej elastycznie dobierać metody i sposoby dotarcia do dziecka i właściwego wspierania jego rozwoju. Równie ważne jest przygotowanie pod kątem tematów dotyczących podstaw prawnych pomocy społecznej, czy etyki zawodu nauczyciela. Znając i rozumiejąc całokształt procesu, jakim jest edukacja dziecka, staniesz się wyspecjalizowanym pedagogiem oraz wychowawcą, który poradzi sobie w nawet najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Adresaci studiów

Jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych i posiadasz uprawnienia pedagogiczne, wykorzystaj to i uzupełnij swoje umiejętności o nowe kwalifikacje, które znacznie poprawią twoją sytuację na rynku pracy oraz otworzą przed Tobą wiele drzwi w życiu zawodowym i nie tylko. Kierunek Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna jest dedykowany szczególnie pedagogom, psychologom, absolwentom resocjalizacji, nauki o rodzinie, a także pracy socjalnej. To najlepszy sposób, aby zadbać o pewną i stabilną przyszłość. Adresatami studiów są też osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w instytucjach profilaktyki społecznej. Przygotowanie, które zdobędziesz w trakcie studiów podyplomowych będzie najlepszą inwestycją, jaką możesz poczynić - inwestycją w samego siebie. Uwolnij się od ograniczeń i stwórz dla siebie fantastyczne perspektywy zawodowe i lepsze jutro.

Cel studiów

Studiując w Instytucie Studiów Podyplomowych, masz absolutną pewność, że zostaniesz wyposażony we wszystkie potrzebne Ci umiejętności i wiedzę. Oferowany przez nas komplet kompetencji to znajomość zagadnień takich jak diagnoza zaburzeń i ich klasyfikacja oraz metody terapii. Interdyscyplinarny charakter studiów to gwarancja zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i klinicznej oraz wszelkich metod pracy z uczniami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, w tym z osobami słabosłyszącymi czy niedowidzącymi. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna potrafią sprawnie dokonać rzetelnej diagnozy i oceny potrzeb ucznia, a następnie planować oraz realizować nauczanie do nich dostosowane. Nasi wykładowcy i specjaliści nauczą Cię jak rozumieć potrzeby psychologiczne dzieci oraz ich rodzin, a także jak należy wykorzystywać obecny system pomocy społecznej w celu wspierania podopiecznych.

Perspektywy zawodowe

Ci, którzy podejmują studia podyplomowe, liczą na zdobycie wysokich kwalifikacji, które znacznie wpłyną na ich perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna mogą znaleźć zatrudnienie na terenie szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Specjaliści w tej dziedzinie znajdą pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna pomoc pedagogiczno – psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym, mogą oni z powodzeniem prowadzić zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, czy wszelkie inne formy zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Możliwości zatrudnienia rozciągają się również na współpracę z rodzinnym kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, czy asystentem rodziny.

Studia nadają kwalifikacje do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23, poz. 133; z 2005 r. nr 13, poz.114; z 2003 r. nr 23, poz.192).

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Arteterapia
Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Etyka zawodu nauczyciela
Metody pracy korekcyjno- kompensacyjnej
Metody pracy z osobami słabosłyszącymi i niedosłyszącymi-rewalidacja
Metody pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi- rewalidacja
Metodyka kształcenia integracyjnego
Oligofrenopedagogika
Organizacja procesu terapeutycznego
Organizacja zajęć dydaktyczno-terapeutycznych
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy prawne pomocy społecznej
Praktyka
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Psychologia rozwojowa i osobowości
Rewalidacja indywidualna
Specjalne potrzeby edukacyjne
Teoretyczne podstawy wychowania
Trening terapeutyczny
Trening wychowawczy
Wybrane zagadnienia z logopedii
Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej
Zespoły Orzekające-kwalifikacja do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 15 października 2019 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 900 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Zapisz się na studia podyplomowe w ISP i skorzystaj z promocji Wpisowe 0 zł! Zaoszczędź aż 200 zł - wystarczy, że zapiszesz się online na jedną z naszych specjalności. Promocja ograniczona czasowo!

 • Jesteś naszym obecnym słuchaczem? Zapisz się na kolejne studia podyplomowe w ISP i odbierz specjalny rabat w wysokości -100 zł od ceny każdego semestru! Wystarczy, że wybierzesz dla siebie kolejne studia i zapiszesz się online! Nie zwlekaj!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 800 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 400 zł
Semestrów 2