E-Marketing (studia online) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

E-Marketing (studia online)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3400,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Współczesna rzeczywistość rynkowa i konkurencja wymagają na przedsiębiorcach poszukiwanie coraz to nowszych i bardziej kreatywnych dróg budowania swojej marki. Tradycyjne działania marketingowe zostały uzupełnione, a w niektórych przypadkach wrecz wyparte przez działania w przestrzenii internetowej. Szeroki dostęp do sieci internetowej i liczne platformy służące do komunikacji w niej, np. social media otworzyły wiele możliwości przed firmami i organizacjami. Zrodziło to potrzebę osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności posługiwania się nimi w celach komercyjnych. Reklama, marketing, sprzedaż, kontakt z klientem - wszystko to stało się dostępne i powszechne jak jeszcze nigdy wcześniej. Mimo to, poruszanie się w tej przestrzeni nie należy do najłatwiejszych zadań - aby robić to skutecznie należy posiadać dużą wiedzę i doświadczenie. Zdając sobie sprawę z olbrzymiego zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie, lider w kształceniu i podnoszeniu kompetencji zawodowych, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował dla Ciebie studia podyplomowe na specjalności E-Marketing. Jako instytucja o potężnym doświadczeniu i nienagannej reputacji w branży studiów podyplomowych, stworzyliśmy niezwykle nowoczesny program studiów, dzięki któremu z łatwością opanujesz sztukę poruszania się w internecie i wykorzystywania narzędzi w nim dostępnych dla swoich celów.

Oferujemy Ci przede wszystkim:

- innowacyjne podejście do nauczania,

- nowoczesne formy zajęć i wykładów,

- dziesiątki spotkań z ekspertami z branży e-marketingu,

- skupienie się na nauce umiejętności praktycznych,

- studia podyplomowe na najwyższym poziomie.

Dołącz do nas i zostań prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie. Nabytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać w dowolnej branży i type działalności.

Adresaci studiów

Proponowane przez nas studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą rozwinąć skrzydła w dziedzinie e-marketingu, poprzez uzyskanie fachowej wiedzy w tym zakresie. Dedykujemy je szczególnie:

- osobom, które pracują w działach marketingu, sprzedaży i zbytu w przedsiębiorstwach,

- osobom aspirującym na stanowiska kierownicze działów marketingowych,

- pracowników działów obsługi klientów i działu zakupów,

- kierowników różnych działów organizacyjnych,

- właścicieli przedsiębiorstw chcących poznać nowoczesne metody działań e-marketingowych,

- pracowników działów związanych z rozwojem strategii sprzedażowych.

Cel studiów

Naczelnym celem Instytutu Studiów Podyplomowych na specjalności E-Marketing jest przekazywanie najnowszej, dostępnej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pomogą Ci podnieść Twoją konkurencyjność i zwiększyć skuteczność Twoich działań. Dzięki naszemu innowacyjnemu programowi nauczysz się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć na temat działań marketingowych w sieci, aby odnieść sukces w swoich działaniach. Naszymi celami szczegółowymi są:

- kształcenie Cię pod względem wykorzystywania możliwości internetu,

- nauczenie Cię jak efektywnie pozyskiwać informacje o rynku i otoczeniu przedsiębiorstw z wykorzystaniem zasobów wirtualnych,

- zapoznanie Cię z praktycznymi możliwościami rozwijania sprzedaży przez internet,

- przekazanie Ci zasad wykorzystywania różnych modeli e-commerce,

- rozwinięcie Twoich umiejętności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Zapisz się na studia podyplomowe na specjalności E-Marketing i poznaj tajniki działania w sieci. Wykorzystaj nabytą wiedzę i kompetencje praktyczne w codziennej pracy i ciesz się szybkimi i efektownymi rezultatami - z nami to możliwe!


Korzyści

Jako specjaliści w swojej branży, doskonale wiemy, czego oczekujesz zapisując się na studia podyplomowe. Podobnie jak Ty, uważamy, że inwestycja w wiedzę ma sens tylko wtedy, gdy przynosi rzeczywiste, wymierne efekty, dlatego tak mocno stawiamy na:

- racjonalny, zoptymalizowany i nowoczesny plan zajęć,

- poszanowanie Twojego potencjału, czasu i zaangażowania,

- spotkania z ekspertami i liderami z dziedziny e-marketingu,

- komfortowe warunki nauki, wspomagane innowacyjnymi narzędziami i metodami,

- przyjazną atmosferę sprzyjającą kreatywności i Twojemu rozwojowi,

- naukę konkretnych, niezwykle praktycznych umiejętności.

Przekonaj się o wysokim standardzie kształcenia w Instytucie Studiów Podyplomowych, zapisując się na specjalność E-Marketing!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 31 października 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 400 zł
 • Koszt semestru - 1 700 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • 100 złotych rabatu na każdy semestr dla wszystkich!

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł