E-Marketing - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry.

E-Marketing

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3400,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 517 137 727, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współczesna rzeczywistość rynkowa i konkurencja wymagają na przedsiębiorcach poszukiwanie coraz to nowszych i bardziej kreatywnych dróg budowania swojej marki. Tradycyjne działania marketingowe zostały uzupełnione, a w niektórych przypadkach wrecz wyparte przez działania w przestrzenii internetowej. Szeroki dostęp do sieci internetowej i liczne platformy służące do komunikacji w niej, np. social media otworzyły wiele możliwości przed firmami i organizacjami. Zrodziło to potrzebę osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności posługiwania się nimi w celach komercyjnych. Reklama, marketing, sprzedaż, kontakt z klientem - wszystko to stało się dostępne i powszechne jak jeszcze nigdy wcześniej. Mimo to, poruszanie się w tej przestrzeni nie należy do najłatwiejszych zadań - aby robić to skutecznie należy posiadać dużą wiedzę i doświadczenie. Zdając sobie sprawę z olbrzymiego zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie, lider w kształceniu i podnoszeniu kompetencji zawodowych, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował dla Ciebie studia podyplomowe na specjalności E-Marketing. Jako instytucja o potężnym doświadczeniu i nienagannej reputacji w branży studiów podyplomowych, stworzyliśmy niezwykle nowoczesny program studiów, dzięki któremu z łatwością opanujesz sztukę poruszania się w internecie i wykorzystywania narzędzi w nim dostępnych dla swoich celów.

Oferujemy Ci przede wszystkim:

- innowacyjne podejście do nauczania,

- nowoczesne formy zajęć i wykładów,

- dziesiątki spotkań z ekspertami z branży e-marketingu,

- skupienie się na nauce umiejętności praktycznych,

- studia podyplomowe na najwyższym poziomie.

Dołącz do nas i zostań prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie. Nabytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać w dowolnej branży i type działalności.

Adresaci studiów

Proponowane przez nas studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą rozwinąć skrzydła w dziedzinie e-marketingu, poprzez uzyskanie fachowej wiedzy w tym zakresie. Dedykujemy je szczególnie:

- osobom, które pracują w działach marketingu, sprzedaży i zbytu w przedsiębiorstwach,

- osobom aspirującym na stanowiska kierownicze działów marketingowych,

- pracowników działów obsługi klientów i działu zakupów,

- kierowników różnych działów organizacyjnych,

- właścicieli przedsiębiorstw chcących poznać nowoczesne metody działań e-marketingowych,

- pracowników działów związanych z rozwojem strategii sprzedażowych.

Cel studiów

Naczelnym celem Instytutu Studiów Podyplomowych na specjalności E-Marketing jest przekazywanie najnowszej, dostępnej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pomogą Ci podnieść Twoją konkurencyjność i zwiększyć skuteczność Twoich działań. Dzięki naszemu innowacyjnemu programowi nauczysz się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć na temat działań marketingowych w sieci, aby odnieść sukces w swoich działaniach. Naszymi celami szczegółowymi są:

- kształcenie Cię pod względem wykorzystywania możliwości internetu,

- nauczenie Cię jak efektywnie pozyskiwać informacje o rynku i otoczeniu przedsiębiorstw z wykorzystaniem zasobów wirtualnych,

- zapoznanie Cię z praktycznymi możliwościami rozwijania sprzedaży przez internet,

- przekazanie Ci zasad wykorzystywania różnych modeli e-commerce,

- rozwinięcie Twoich umiejętności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Zapisz się na studia podyplomowe na specjalności E-Marketing i poznaj tajniki działania w sieci. Wykorzystaj nabytą wiedzę i kompetencje praktyczne w codziennej pracy i ciesz się szybkimi i efektownymi rezultatami - z nami to możliwe!


Korzyści

Jako specjaliści w swojej branży, doskonale wiemy, czego oczekujesz zapisując się na studia podyplomowe. Podobnie jak Ty, uważamy, że inwestycja w wiedzę ma sens tylko wtedy, gdy przynosi rzeczywiste, wymierne efekty, dlatego tak mocno stawiamy na:

- racjonalny, zoptymalizowany i nowoczesny plan zajęć,

- poszanowanie Twojego potencjału, czasu i zaangażowania,

- spotkania z ekspertami i liderami z dziedziny e-marketingu,

- komfortowe warunki nauki, wspomagane innowacyjnymi narzędziami i metodami,

- przyjazną atmosferę sprzyjającą kreatywności i Twojemu rozwojowi,

- naukę konkretnych, niezwykle praktycznych umiejętności.

Przekonaj się o wysokim standardzie kształcenia w Instytucie Studiów Podyplomowych, zapisując się na specjalność E-Marketing!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31-ego marca 2020 roku.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 400 zł
 • Koszt semestru - 1 700 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla absolwentów Instytutu Studiów Podyplomowych

  Cena wpisowego 0 zł

  Jeśli studiowałeś już u nas dowolną specjalność, zapisując się na kolejną specjalność otrzymasz wpisowe w cenie 0 zł!

 • Rabat 100zł na każdy semestr do wybranego bestsellera!

 • Rabat 100zł na każdy semestr z skierowaniem.

 • .

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
4 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 050 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 000 zł
2 700 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
900 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 200 zł
Średnia cena za semestr
1 600 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
Średnia cena za semestr
1 400 zł