E-commerce - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

E-commerce

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3800,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Działalność w sferze biznesu dotyka wielu skomplikowanych aspektów, które w pośredni, lub bezpośredni sposób mają wpływ na realizowanie celów i odnoszenie sukcesów. Konkurencja, popyt i podaż, uwarunkowania demograficzne i geograficzne, otoczenie prawne - ta mnogość czynników może przesądzić o powodzeniu, lub upadku dowolnej inicjatywy. Jaka jest zatem recepta na skuteczne i efektywne działania biznesowe? Odpowiedź brzmi: planowanie i zarządzanie. Posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności jesteśmy w stanie tak przygotować i przeprowadzić nasze działania, aby zwiększyć szanse na powodzenie, a w następstwie móc cieszyć się zyskiem i zwiększonymi przychodami, co stanowi “być albo nie być” w każdym przedsiębiorstwie. Instytut Studiów Podyplomowych to instytucja, która od wielu lat przygląda się przeróżnym tendencjom na współczesnym rynku. Dzięki naszemu wysokiemu doświadczeniu, udało nam się przygotować program studiów, który stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania wielu firm i przedsiębiorstw - E-Commerce w strategiach budowy rynku zbytu. Nasza propozycja to nowoczesna specjalność, która wprowadzi Cię w tajniki wykorzystywania nowoczesnych form komunikacji do prowadzenia sprzedaży produktów i usług, dzięki czemu będziesz mógł zaplanować i wdrożyć innowacyjną strategię, oraz zarządzać ludźmi, czasem i zasobami przedsiębiorstwa aby osiągnąć zamierzone cele. Instytut Studiów Podyplomowych to instytucja posiadająca wieloletnie doświadczenie i renomę w dziedzinie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Na naszych studiach podyplomowych proponujemy Ci szereg korzyści, w tym:

- nowoczesne, angażujące formy kształcenia takie jak interaktywne wykłady, case study, burze mózgów, spotkania z ekspertami z branży, ćwiczenia warsztatowe i wiele innych,

- wielowymiarowe wsparcie twojego potencjału, kreatywności i pomysłów.

- poszanowanie Twojego czasu i zaangażowania,

- najlepszą kadrę wykładowców akademickich,

- zoptymalizowany program studiów, z naciskiem na naukę kompetencji praktycznych,

- satysfakcjonujący tryb kształcenia i sympatyczną atmosferę.

Adresaci studiów

Proponowane przez nas studia podyplomowe na specjalności E-Commerce w strategiach budowy rynku zbytu dedykowane są wszystkim osobom, które chca znaczne podnieść swoją skuteczność, a jednocześnie zyskać cenione na rynku pracy kwalifikacje. Adresujemy je szczególnie do:

- specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, którzy zamierzają udoskonalić dotychczasowe rozwiązania,

- konsultantów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,

- kierowników średniego i wyższego szczebla,

- osób budujących własna ścieżkę zawodową i zorientowanych na zawodowy rozwój,

- przedsiębiorców poszukujących aktualnych modeli rozwiązywania sytuacji trudnych we współczesnym przedsiębiorstwie, w zakresie ZZL,

- osób zainteresowanych takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń,

- osób prowadzących własną działalność gospodarczą,

- osób zaangażowanych w działalność związkową.

Aby podjąć studia podyplomowe na specjalności E-Commerce w strategiach budowy rynku zbytu w Instytucie Studiów Podyplomowych, należy posiadać dyplom licencjata lub magistra.

Cel studiów

Przygotowując program studiów podyplomowych na specjalności E-Commerce w strategiach rynku zbytu postawiliśmy sobie jeden główny cel: kształcenie jak najlepszych specjalistów w dziedzinie E-Commerce, zarządzania i planowania w przedsiębiorstwie. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu, zaangażowaniu najlepszych ekspertów i specjalistów z branży oraz długoletniemu doświadczeniu w dziedzinie kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych udało nam się stworzyć wysoce zoptymalizowaną, ukierunkowaną na umiejętności praktyczne i szokująco skuteczną propozycje dla wszystkich osób, dla których liczy nauczanie wyłącznie na najwyższym poziomie. Naszymi celami szczegółowymi są:

- przekazanie Ci wiedzy na temat podstaw zarządzania podmiotami gospodarczymi, w warunkach turbulentnego otoczenia,

- przekazanie Ci wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania strategii (oraz poszczególnych substrategii) zarządzania zasobami ludzkimi zintegrowanej ze strategią generalną firmy (przy wykorzystaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi),

- wyposażenie Cię w umiejętność kontrolowania ekonomicznych efektów jej realizacji,

- dostarczenie Ci praktycznych kompetencji pozwalających na tworzenie własnych narzędzi analiz (w tym strategicznych) zarządzania zasobami ludzkimi mających na celu doskonalenie i rozwój tego obszaru funkcjonowania organizacji,

- wyposażenie Cię w solidne podstawy z zakresu prawa, niezbędnych do konstruktywnego zarządzania zasobami ludzkimi,

- przekazanie Ci umiejętności menedżerskich, w zakresie ZZL i nie tylko.

Korzyści

Kończąc studia podyplomowe na specjalności E-Commerce w strategiach budowy rynku zbytu w Instytucie Studiów Podyplomowych staniesz się prawdziwym profesjonalistą i liderem w swojej branży. Tylko u nas otrzymujesz gwarancję:

- zdobycia praktycznego i nowoczesnego wykształcenia,

- przyswojenia wiedzy dostosowanej do najnowszych trendów i tendencji,

- szybkiej i skutecznej nauki okrojonej ze zbędnych przedmiotów,

- satysfakcjonującego poziomu kształcenia, na który zasługujesz.

Chcesz przekonać się jak wiele w Twojej działalności zawodowej może zmienić nowoczesna wiedza i świeże podejście? Zapisz się na studia podyplomowe i nadaj swojej karierze nowy pęd. Czekamy właśnie na Ciebie!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
_Ilość godzin zajęć: 250
Aspekty prawne, etyczne E-Commerce
opis

Poznasz aspekty prawne związane z funkcjonowaniem e-commerce

Nauczysz się identyfikować i rozwiązywać problemy prawne w obrębie procesów zarządzania e-commerce

Będziesz umiał prawidłowo zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy prawne związane z wykonywaniem działalności e-commerce

Charakterystyka branży E-Commerce
opis

Poznasz wybrane technologie wykorzystywane do tworzenia aplikacji dla e-commerce oraz podaje przykłady ich zastosowania

Zdobędziesz wiedzę oraz scharakteryzujesz wybrane platformy ecommerce wraz z ich możliwościami i ograniczeniami

Nauczysz się stosować przekazaną wiedzę m.in. poprzez umiejętność eksportowania pliku XML dla wybranej porównywarki cen

Będziesz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem technologii w działalności e-commerce

Finansowanie E-Commerce
opis

Przybliżymy różne rozwiązania i formy finansowania E-Commerce.

Bankowe i pozabankowe formy finansowania, dowiesz się także czym jest revenue-based financing

Innowacje w E-Commerce
opis

Zdobędziesz wiedzę pozwalającą korzystać z innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności ecommerce, właściwą selekcję rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów .

Będziesz potrafił zastosować właściwe metody i narzędzia do realizacji zadań oraz rozwiązywania problemów a także promocji związanych z działalnością e-commerce z zastosowaniem modeli wykorzystania Internetu w działalności e-handlowej, tworzenia i wdrażania platformy portali i sklepów internetowych, budowania systemów elektronicznej wymiany danych i dokumentów Prawidłowo zidentyfikujesz i rozstrzygniesz dylematy związane z wykonywaniem działalności e-commerce

Istota E-Commerce
opis

Poznasz genezę i historię e-commerce

Przybliżymy typologia handlu elektronicznego, korzyści e-commerce i ograniczenia e-commerce

Dowiesz się więcej o tym czym są sklepy internetowe, jakie są zalety handlu on-line dla klientów oraz zalety handlu on-line dla sprzedawców

Poznasz także zagrożenia i wady handlu on-line. Przybliżymy zasady bezpiecznego handlu elektronicznegoKlient w środowisku E-Commerce
opis

Przybliżymy typy klientów w e-commerce i wyjaśnimy dlaczego warto je znać.


Oprogramowanie E-Commerce, sieci społecznosciowe
opis

Poznasz i scharakteryzujesz dostępne oprogramowania do prowadzenia e-sklepu oraz modele zakupu oprogramowania esklepu

Nauczysz się jak założyć i dokonać wstępnej konfiguracji własnego sklepu internetowego Zidentyfikujesz i rozstrzygniesz dylematy związane z zakupem oprogramowania do prowadzenia e-sklepu oraz prowadzeniem własnego e-sklepu

Płatność elektroniczna
opis

Poznasz istotę, opiszesz i wyjaśnisz podstawowe procesy płatności w e-commerce

Właściwie ocenisz i dokonasz wyboru najlepszych rozwiązań w zakresie płatności w e-commerce Nauczysz się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem płatności w e-sklepach

Promocja E-Commerce
opis

Poznasz i scharakteryzujesz programy lojalnościowe

Nauczysz się wymieniać działania wpływające na wzrost wartości koszyka zakupowego w e-commerce , przedstawisz swoje stanowisko związane ze strategią promocji sprzedaży w e-commerce

Promocja E-Commerce poprzez social media
opis

Nauczysz się definiować cele i zakres działania mediów społecznościowych.

Będziesz potrafił opisać podstawowe kategorie social media, wyjaśnić cele i instrumenty działania social media.

Skutecznie dokonasz wyboru odpowiednich MS do profilu działalności firmy. Nauczysz się przedstawiać swoje stanowisko związane z MS

Rynek E-Commerce w Polsce
opis

Zdobędziesz wiedzę pozwalającą zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w e-commerce (handlu elektronicznym), poznasz ich strukturę i dynamikę, podstawowe prawa i mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania systemami handlu internetowego, zastosowania ich w przedsiębiorstwach i dotyczącymi istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw ecommerce, w tym pozyskiwania środków finansowych

Poznasz i zrozumiesz wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa e-commerce, stosowanie w przedsiębiorstwie właściwej strategii zarządzania oraz kierunki rozwoju przedsiębiorstwa handlu internetowego, uwzględniając ryzyko prowadzenia działalności i właściwe bezpieczeństwo

Będziesz umiał właściwie zidentyfikować i ocenić bieżące problemy działalności ecommerce, z uwzględnieniem aspektów finansowo-prawnych działalności handlowej w Internecie, w Polsce i na świecie.

Zostaniesz przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach - współpracy w grupie, dyskusji, i będziesz potrafił przedstawić swoje stanowisko związane z przedsiębiorstwem handlu internetowego.

Strategie e-mailingowe w E-Commerce
opis

Poznasz, będziesz potrafił wskazać i charakteryzować parametry istotne w kontekście pomiaru skuteczności działań e-mail marketingowych .

Nauczysz się założyć konto na internetowej platformie służącej do przygotowywania, wysyłek oraz pomiarów skuteczności kampanii e-mail marketingowych oraz zaplanować i skonfigurować własną kampanię e-mail marketingową przy użyciu szablonu graficznego wiadomości.

Dowiesz się jak prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z email marketingiem.

Techniki sprzedaży
opis

Poznasz trzy formy handlu. • sprzedaż B2C (business to customer) • sprzedaż B2B (business to business) • sprzedaż C2C (customer to customer)

Dowiesz są do jak wykorzystywać porównywarki cenowe, oraz markerplace

Poznasz strategie takie jak: Up-selling, Cross-selling

Tworzenie i zarządzanie zespołem E-Commerce
opis

Poznasz rolę e-Commerce managera w organizacji i jego kluczowe obowiązki.

Poznasz wpływ e-Commerce managera na rozwój sklepu internetowego.

Jakie czynniki powinny wpływać na wybór eCommerce managera

Przedstawimy kluczowe współczynniki KPI w eCommerce


Współpraca z partnerem biznesowym
opis

Zdobędziesz wiedzę pozwalającą korzystać z innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności ecommerce, właściwą selekcję rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów.

Zdobędziesz umiejętność zastosowania właściwych metod i narzędzi do realizacji zadań oraz rozwiązywania problemów a także promocji związanych z działalnością e-commerce z zastosowaniem modeli wykorzystania Internetu w działalności e-handlowej, tworzenia i wdrażania platformy portali i sklepów internetowych, budowania systemów elektronicznej wymiany danych i dokumentów .

Przygotujemy Cię do aktywnego uczestnictwa w grupach - współpracy w grupie, dyskusji, nauczysz się przedstawiać swoje stanowisko związane z przedsiębiorstwem handlu internetowego

Zarządzanie projektami
opis

Wprowadzimy cię w system zarządza e projektami. Przybliżymy podstawy e-commerce.

Powiemy jak skutecznie zarządzać procesami w handlu elektronicznym .Poznasz metodyki zarządzania projektami e-commerce, dowiesz się kim jest menedżer E-commerce.

Poznasz role w zespołach projektowych i wspierające narzędzia IT,opowiemy jak skutecznie budować zasięg i efektywność w e-commerce

Poznasz strategie marketingowe i dobór narzędzi komunikacji

Dowiesz się czym jest public Relation w działalności e-commerce

Zarządzanie zasobami ludzkimi
opis

Dowiesz się jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi.

Przybliży role E-Commerce menagera.

Dowiesz się jak: zarządzać czasem pracy, jak zgłaszać i zatwierdzać urlopy, nieobecności i dlaczego jest to ważne.Przybliżymy jak tworzyć listę pracowników i ich kwalifikacji, jak wspierać rekrutację.A także jak powinien wyglądać podział kosztów płacowych, oceny okresowe, biblioteka dokumentów, ewidencja procesu szkoleniowego w firmie oraz czym jest wewnętrzna platforma komunikacyjna i dlaczego warto ja mieć.

Źródła przychodów, koszty przedsięwzięć E-Commerce
opis

Dowiesz się jak sprawdzić jakie źródła ruchu generują najwyższą sprzedaż w e-sklepie oraz jak wybrać najlepsze źródła ruchu .

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3800,00 zł
 • Ilość rat - 10
 • Cena za miesiąc - 380 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.