Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem naszego Instytutu, poszukujemy do swojego zespołu osób na stanowisko:

Wykładowca - autyzm i zespół Aspergera ( całe województwo śląskie )

Pedagogika specjalna. Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera
- następujących przedmiotów:

• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Etyka zawodu nauczyciela
• Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Podstawy neuropsychologii
• Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
• Terapia i wsparcie rodziny dziecka
• Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
• Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
• Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
• Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
• Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
• Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
• Trening umiejętności społecznych
• Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ponadto chętnie nawiążemy współpracę z osobami prowadzącymi inne zajęcia z zakresu naszej oferty jak również z osobami prowadzącymi szkolenia i warsztaty.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na: kierownikstudiow@podyplomowka.edu.pl

Wysyłając do nas swoje zgłoszenie, koniecznie zamieść w nim informację:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.”